Meld u aan als vrijwilliger

Thema's: Afdelingsbestuur

​Alzheimer Nederland vormt samen met haar 48 regionale afdelingen en het landelijk bureau één organisatie. Juist door onze gezamenlijke inspanningen zijn we landelijk en regionaal actief en goed zichtbaar en bereiken we mooie resultaten. Het afdelingsbestuur bepaalt binnen de gestelde inhoudelijke en financiële kaders de activiteiten voor het komende jaar.

Bekijk ook eens de module 'Het besturen van een regionale afdeling' op onze Alzheimer Academie.

Algemene informatie

Alzheimer Nederland is een stichting met een landelijk bureau in Amersfoort en 48 regionale afdelingen. Bijna 80 medewerkers en 5500 vrijwilligers van Alzheimer Nederland geven voorlichting…

Team regio-coördinatoren

Het team regionale activiteiten bestaat uit 7 medewerkers: - Karin van der Velden (secretaresse landelijk bureau)  - Christiaan Meyboom (coördinator noord Nederland)  - Helma Thijssen…

Secretariaat afdelingen

Binnen het secretariaat van de afdelingen worden alle activiteiten van de afdeling gecoördineerd. Voor een opsomming van al deze activiteiten en de daarbij behorende documenten…

Financiën afdelingen

De penningmeester beheert de financiën van de afdeling. In dit overzicht zijn alle activiteiten van de penningmeester inclusief de daarbij behorende documenten bij elkaar gebracht.…

Werving vrijwilligers

Het werven van vrijwilligers kost vaak veel inspanning. Het maken van een vacaturetekst met achtergrondinformatie over het bestuur vormt dan het vertrekpunt. In dit document…