Meld u aan als vrijwilliger

Thema's: Belangenbehartiging

Belangenbehartiging is op de zeepkist staan.

Mensen met dementie en hun naasten ervaren vaak moeilijkheden bij het omgaan met en bespreekbaar maken van de ziekte. Ook het verkrijgen en gebruiken van de juiste zorg en begeleiding gaat niet altijd vanzelf. Belangenbehartigers van Alzheimer Nederland komen op voor de belangen en behoeften van mensen met dementie en hun naasten om zo het dagelijks leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers makkelijker te maken. Zij doen dit door in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van regionale dementienetwerken, gemeenten, zorgverzekeraars/zorgkantoren, en andere patiëntenorganisaties met als doel:

  • bijdragen aan betere dementiezorg in de regio volgens de landelijke Zorgstandaard Dementie. Klik hier voor meer informatie;
  • makkelijker maken van het dagelijks leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Wilt u meer informatie over belangenbehartiging? Lees dan de flyer 'Belangenbehartiging, een eerste kennismaking'.

Wilt u meer weten over de activiteiten van een belangenbehartiger? U leest het in het activiteitenoverzicht.

Inkoop dementiezorg

Hoe wordt dementiezorg ingekocht? Dementiezorg wordt bekostigd uit verschillende financieringsbronnen: uit de Wlz (Wet langdurige zorg), de Wmo (gemeente) en de Zorgverzekeringswet (ZVW). Financiers willen…

Praktische info Belangenbehartiging

​Een overzicht van interessante websites en digitale nieuwsbrieven: Zorgstandaard dementie http://www.alzheimervrijwilligers.nl/themas/belangenbehartiging/Zorgstandaard-Dementie Op www.10vragenbijdementiezorg.nl worden de 10 meest gestelde vragen op basis van de Zorgstandaard Dementie…

Cli├źntenraadpleging

Het is voor Alzheimer Nederland van cruciaal belang om goed op de hoogte te zijn van de behoeften van de doelgroep. We gebruiken hier verschillende…

Casemanager dementie

Een casemanager (of trajectbegeleider) is een onafhankelijk persoonlijk begeleider voor iemand met dementie en zijn naasten. Sinds 1 januari 2015 valt de financiering van casemanagement…

Zorgstandaard Dementie

Sinds juli 2013 is er de Zorgstandaard Dementie, opgesteld door wetenschappers, medici, zorgprofessionals en belangenbehartigers van Alzheimer Nederland. Hierin staat beschreven hoe goede zorg aan…

Ketenzorg

​Ketenzorg houdt in: samenwerkingsverbanden tussen zorg- en welzijnsorganisaties en andere partijen die een afgestemd zorgaanbod bieden. Alzheimer Nederland stimuleert de ontwikkeling van dementienetwerken, waarin huisarts,…

Gemeenten

Gemeenten zijn voor Alzheimer Nederland een belangrijke partij, omdat in 2015 een deel van de financiering van dementiezorg vanuit de volksverzekering AWBZ naar gemeenten (Wmo=…

Hoe bereiken we ons doel?

​Namens Alzheimer Nederland komen ongeveer 170 belangenbehartigers via de 50 regionale afdelingen op voor de belangen van mensen met dementie en hun naasten. Zij participeren in de…

Dementievriendelijke samenleving

Samen hebben we als doel om van Nederland een dementievriendelijke maatschappij te maken. In een dementievriendelijke samenleving kunnen mensen met dementie  langer meedoen en houden…

Voorbereiden op landelijke verkiezingen 2017

We bereiden ons voor op de aankomende Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. Als het kabinet niet voortijdig valt, vinden deze pas over meer dan…