Meld u aan als vrijwilliger

Thema's: Fondsenwerving

​Alzheimer Nederland kan haar ambities niet alleen realiseren. Voor het bereiken van haar doelstellingen is Alzheimer Nederland volledig afhankelijk van (particuliere) giften. Met de jaarlijkse bijdrage van ruim 95.000 donateurs en van vele organisatie, kan de organisatie heel veel goed werk doen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan bijdragen uit mailings, deur-aan-deur-werving, telemarketing, collecte-opbrengst, bijzondere giften (onder andere nalatenschappen en grote giften),  de opbrengsten uit acties van derden en bedrijven. De urgentie voor een structurele oplossing voor de ziekte neemt sterk toe. Gelukkig raken steeds meer mensen ervan overtuigd dat de strijd tegen dementie urgent en effectief is. Dementie is een probleem van iedereen en iedereen kan bijdragen aan de oplossing. Alzheimer Nederland wil altijd nieuwe groepen mensen bereiken, die samen met haar de strijd aangaan. Daarbij telt elk contact: iedereen is een potentiele ambassadeur met een eigen verhaal. Alzheimer Nederland wil hen inspireren en helpen om in actie te komen.

Hieronder vindt u informatie over de wijze waarop het landelijk bureau (Alzheimer Nederland) werft. En informatie over de wijze waarop regionale afdelingen in hun eigen regio kunnen werven.

Richtlijnen voor sponsoring (door bedrijven)

​Alzheimer Nederland kent een richtlijn voor sponsoring door bedrijven en een specifieke richtlijn voor sponsoring door de farmaceutische industrie . Deze richtlijnen gelden ook voor de afdelingen.…

Richtlijnen voor regionale vermogens- en subsidiefondsenwerving

Vanuit de regionale afdeling kunt u zelf regionale vermogens- en subsidie fondsen aanschrijven om extra geld voor de afdeling te werven. Eind dit jaar verschijnt…

Werving door het landelijk bureau

Het marketingteam van het landelijk bureau van Alzheimer Nederland zet zich dagelijks in om donateurs en giften te werven en te behouden. Zodat er voldoende…

CBF erkenning

Alzheimer Nederland beschikt over de erkenning van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), een onafhankelijke organisatie die al sinds 1925 toezicht houdt op de inzameling van…