Meld u aan als vrijwilliger

Thema's: Onderzoek

Wetenschapeljk onderzoek van Alzheimer Nederland
Alzheimer Nederland is de grootste charitatieve financier van wetenschappelijk onderzoek naar dementie. We maken onderzoek mogelijk naar oorzaken, preventie, diagnose en behandeling van dementie. Daarnaast maken we onderzoek mogelijk naar betere zorg voor mensen met dementie en hun naasten. Sinds 2007 hebben we meer dan 80 onderzoeken mogelijk gemaakt met een waarde van meer dan 8 miljoen. Op de website van Alzheimer Nederland vind je een overzicht en een beschrijving van de onderzoeken die we mogelijk hebben gemaakt.

Alzheimer Centra
Alzheimer Nederland werkt intensief samen met de vier Universitaire Alzheimer Centra in Nederland. Deze bevinden zich in Maastricht, Nijmegen, VUmc in Amsterdam en Rotterdam. De Alzheimer Centra zijn met steun van Alzheimer Nederland opgericht om kwalitatief hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dementie te stimuleren. Het onderzoek in Alzheimer Centra wordt deels gefinancierd door Alzheimer Nederland. Daarnaast voeren de centra gezamenlijke activiteiten voor lokale fondsenwerving uit met Alzheimer Nederland. 

Deltaplan Dementie
De laatste jaren maakt Alzheimer Nederland veel onderzoek mogelijk als partner van het Deltaplan Dementie. Het Deltaplan Dementie is een achtjarenplan om via onderzoek en innovatie de zorg voor patiënten en mantelzorgers van vandaag te optimaliseren en patiënten en mantelzorgers van morgen hoop te bieden op betere preventie, diagnostiek, behandeling en zorg. Alzheimer Nederland is een van de initiatiefnemers van het Deltaplan Dementie en levert na de overheid de grootste financiële bijdrage aan het plan.

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek Wetenschappers in Nederland zijn vaak op zoek naar deelnemers voor onderzoek. Zonder deelnemers, staat het onderzoek stil. Bijna iedereen kan deelnemen…

Patiënt en mantelzorger bepalen mee

Patiënt en mantelzorger bepalen mee Om onderzoek en praktijk te verbinden is de stem van mensen met dementie en mantelzorgers heel belangrijk. Daarom geven we…

Fondsenwervende actie voor onderzoek

Fondsenwervende actie voor onderzoek Alzheimer Nederland strijdt al meer dan 30 jaar tegen dementie. Door financiering van wetenschappelijk onderzoek hopen we dementie uiteindelijk te voorkomen of…