Meld u aan als vrijwilliger
Aanmelden

Maandag 19 februari 2018
Informatiebijeenkomst Secretarissen

In 2018 staan belangrijke verandering geagendeerd waar wij jullie graag over informeren maar ook consulteren.

Een ervan is de wet AVG, algemene verordening gegevens bescherming die in mei 2018 van kracht wordt. Deze wet heeft gevolgen voor de wijze waarop wij persoonsgegevens registeren. Deze verandering heeft ook gevolgen voor de registratie bij de afdelingen.

In 2018 gaat Alzheimer Nederland een nieuw systeem gebruiken voor het administeren van alle persoonsgegevens. Ook dit heeft gevolgen voor de afdeling.

Tot slot staat een nieuwe versie van het vrijwilligersplein klaar. Wij geven je graag een voorproefje.  Overigens zijn er diverse vrijwilligers betrokken bij de ontwikkeling van het  nieuwe Vrijwilligersplein

Ik hoop dan ook dat jullie je vrij kunnen maken om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst, wellicht samen met het bestuurslid dat de vrijwilligersregistratie bijhoudt.

De agenda voor deze bijeenkomst:

16.00 uur    Inloop en koffie,
16.30 uur    Welkom en kennismaken.
16.40 uur    Demonstratie van het nieuwe CRM-systeem.
17.20 uur    Veranderingen door de wet AVG.
17.45 uur    Broodje met soep
18.30 uur    Een demonstratie van het nieuwe Vrijwilligersplein
19.00 uur    Bespreken van andere vragen.
19.20 uur    Evaluatie en afsluiting

Aanmelden