Meld u aan als vrijwilliger
Aanmelden

Dinsdag 17 april 2018
Regio-overleg Brabant en Limburg

Het voorjaarsoverleg voor regio Zuid Nederland

Ik reken op een afvaardiging vanuit elk bestuur. Een aantal onderwerpen staat op de agenda waaronder:

- Gedragsregels Alzheimer Nederland
- De kroonjuwelen van Alzheimer Nederland
- Algemene Verordening Gegevensbescherming

Onderdeel van het regio-overleg zal het voorzittersoverleg zijn.
Meer informatie en een agenda volgt later.

Aanmelden