Meld u aan als vrijwilliger
Aanmelden

Woensdag 28 maart 2018
Regio-overleg Noord-Holland

Voor alle besturen in Noord-Holland
Noteer vast in je agenda, woensdag 28 maart voorjaarsregio-overleg.
Ik reken op een afvaardiging vanuit elk bestuur.

Een aantal onderwerpen staat op de agenda waaronder:

- Gedragsregels Alzheimer Nederland
- De kroonjuwelen van Alzheimer Nederland
- Algemene Verordening Gegevensbescherming
Een officiele uitnodiging met agenda volgt later.

Tijd: inloop 17.30 uur met soep en broodjes tot 18.00 uur
Start vergadering 18.00 uur tot uiterlijk 20.30 uur

Aanmelden via de link en graag voor 14 maart 2018

Aanmelden