Wet zorg en dwang

Mag je iemand met dementie dwingen om te douchen?

Wanneer dementie erger wordt, kan iemand met dementie minder goed beslissen of er zorg nodig is. Als de persoon met dementie zich verzet tegen zorg, noem je dat 'onvrijwillige zorg'. Vanaf 1 januari 2020 is onvrijwillige zorg voor mensen met dementie geregeld in de Wet zorg en dwang (Wzd).

Nexios

Download materialen

Bekijk trainingen

Inspiratieverhalen