Actuele informatie over de Wet zorg en dwang

Hoe zorgt VWS ervoor dat de invoering van de Wzd straks soepel verloopt? Samen met alle betrokken partijen, waaronder Alzheimer Nederland, andere patiëntenorganisaties en koepelorganisaties, werkt VWS aan een implementatietraject. Minister De Jonge heeft een “roadmap” gemaakt voor de invoering van de wet in 2020 en de voorbereidingen hierop in dit jaar. De volgende gebeurtenissen staan onder andere op de planning:

  • Ontwikkeling van brochures met informatie voor alle doelgroepen van de wet: cliënten en mantelzorgers, wettelijk vertegenwoordigers, zorgprofessionals, zorgbestuurders (augustus 2019 gereed)
  • Roadshows: 8 bijeenkomsten met informatie over de Wet zorg en dwang voor zorgprofessionals en stafmedewerkers (najaar 2019)
  • Roadshows: informatiebijeenkomsten voor cliënten, naasten en cliëntenraden (najaar 2019).
  • Pilots invoering Wet zorg en dwang: “live” uitvoeren van de Wet zorg en dwang vóórdat deze in gaat (mei-december 2019)

Volgend jaar wordt het overgangsjaar van de wet. De inspectie (IGJ) zal dit jaar alleen handhaven als de kwaliteit en veiligheid van zorg in gevaar komen. Daarmee neemt de inspectie een lerende rol aan tegenover zorgorganisaties.

Nieuws

Hoe staat het met de Wzd?

Minister, stel Wet Zorg en Dwang niet uit!

Nieuwe Wzd gaat in op 1 januari 2020

Informatiebijeenkomst voor vrijwilligers

In november vinden 3 informatiebijeenkomsten plaats over de Wet zorg en dwang voor vrijwilligers. Kees Blankman, bijzonder hoogleraar Juridische Bescherming van Ouderen en Meerderjarigen met Beperkingen aan de VU, zal hierin vertellen over de Wet zorg en dwang. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van casussen, om zo meer inzicht te krijgen in wat de wet in de praktijk gaat betekenen voor mensen met dementie.

Aanmelden 14 november Aanmelden 19 november Aanmelden 20 november