Afdelingsvrijwilliger

Alzheimer Nederland vormt samen met 48 regionale afdelingen en het landelijk bureau één organisatie. Juist door de gezamenlijke inspanningen zijn we landelijk en regionaal actief en goed zichtbaar. En bereiken we met elkaar mooie resultaten. Het afdelingsbestuur bepaalt binnen de gestelde inhoudelijke en financiële kaders de activiteiten voor het komende jaar. 

Vrijwilligersverhalen

"“Mijn pianolerares vroeg een keer of ik hier eens wat wilde spelen. Ik vond het gelijk leuk en wilde wel vaker komen."

Belangenbehartiger Jan Lans

'Infiltreren in een partijprogramma.. Dat is wel een hell of a job'.

Profielschets belangenbehartiger afdeling Zeist e.o.

"We proberen een antwoord te vinden op de vraag ‘Hoe komt het dat het goed gaat?’