Tips van en voor belangenbehartigers in de dementieketen

Op 11 februari vond de interactieve bijeenkomst Regionale belangenbehartigers in de dementieketen plaats. Met elkaar hebben we ervaringen uitgewisseld wat de rol van de belangenbehartiging is in het dementienetwerk. Er zijn 60 dementienetwerken. Bij Dementie Netwerk Nederland kan je een actueel kaartje vinden van de netwerken met gegevens.

7 tips

Hieronder vind je 7 tips hoe je als belangenbehartiger een waardevolle bijdrage levert in de dementieketen

  1. Commitment van netwerkpartijen begint bij de stuurgroep. Zitten daar mensen met mandaat? Zitten er de juiste mensen? Is de opdracht van de bestuurders aan de partijen in de stuurgroep helder en gedeeld?
  2. Zoek naar gemeenschappelijkheid bij alle ketenpartners/ aanbieders
  3. Participeer als belangenbehartigers ook in de werkgroep(en) van het netwerk
  4. Wordt kritische vriend(in) van de ketencoördinator
  5. Koppel casemanager dementie aan de huisarts: eenvoudig en helpt direct
  6. Gebruik het gezag van Alzheimer Nederland: je komt altijd binnen maar ze verwachten ook wat van je, dus bereid je goed voor
  7. Hou de lijn als belangenbehartiger altijd strak en blijf in contact