Praktische informatie Wereld Alzheimer Dag

Muzikale ontmoeting is thema WAD 2018

Het thema voor 2018 is Muzikale ontmoeting. Dit thema kun je op vele manieren invullen. Op een aantal plaatsen zullen we samen met de desbetreffende regionale afdeling een gelegenheidskoor oprichten van mensen met dementie en kinderen van de basisschool. Dat doen we in samenwerking met de organisatie Care en Culture. 
We stimuleren onze regionale afdelingen om ook iets met muziek te organiseren op of rond Wereld Alzheimer Dag (in 2018 valt 21 september op een vrijdag). Dat hoeft natuurlijk geen koor te zijn. Je kunt ook denken aan allerlei andere muzikale activiteiten.

We hopen samen met de regionale afdelingen en de Alzheimer Cafés veel mensen te bereiken.

Wat kun je als afdeling doen? 1. Aansluiten bij lopen project

1. Aansluiten bij een van de lopende projecten van Care en Culture (C&C).
Inmiddels heeft C&C in onderstaande plaatsen afspraken voor de (binnen)koren: Amersfoort, Breda, Leeuwarden, Maastricht, Heerlen, Amsterdam, Alphen aan de Rijn, Haarlem
We noemen dit 'binnenkoren', koren in een intramurale setting.
Onze kracht ligt juist in het bereiken van mensen met dementie die thuis wonen. Het zou mooi zijn om thuis wonende mensen met dementie enthousiast te maken om ook mee te zingen in een koor. En uiteindelijk samen te zingen tijdens een gezamenlijke uitvoering op of rond Wereld Alzheimer Dag.
We noemen dit voor het gemak een buitenkoor: een koor van mensen die nog thuis wonen.
Denk aan jullie contacten via het Alzheimer Café, de dagbestedingen, zorgboerderijen, dementieketens.

Wellicht kunnen jullie leerlingen van een basisschool betrekken. Of misschien wel een verbinding leggen met de muziekschool, de Harmonie of andere koren. Bij jullie regiocoördinator kun je contactgegevens opvragen om in contact te komen met de organisatoren van de (binnen)koren in jullie regio. Het zou echt heel mooi zijn als het lukt om bij deze lopende projecten aan te sluiten.

Wat kun je als afdeling doen? 2. Zelf een muzikale ontmoeting creëren

2. Zelf een muzikale ontmoeting creëren
In verschillende afdelingen zijn er al buitenkoren actief. Hoe leuk zou het zijn om met dit koor een muzikale ontmoeting te maken met een basisschool? Maar je kunt ook hier denken aan andere scholen of organisaties zoals de muziekschool, harmonie, kerkkoor, andere koren.
Leuk om samen te oefenen voor een gezamenlijk optreden op of rond Wereld Alzheimer Dag.
Ter gelegenheid van Wereld Alzheimer Dag zou je ook samen met organisaties een koor kunnen initiëren.
Ons advies is wel: probeer mensen of organisaties in je netwerk enthousiast voor te krijgen om dit te begeleiden. Neem niet alles zelf ter hand. Kijk of er in je netwerk muzikanten en dirigenten zijn die dit koor willen begeleiden en wellicht wel als een vaste activiteit door willen gaan. Verbind aan samenwerking ook altijd een training over dementie en maak gebruik van het aanbod van Samen dementie vriendelijk.
Voor een dergelijk project is het misschien ook mogelijk om lokaal een sponsor te vinden. Tips voor het zoeken naar sponsoren kan je vinden in de toolkit Fondswerving, deze toolkit kan je aanvragen via reg.fondsenwerving@alzheimer-nederland.nl.

Wat kun je als afdeling doen? 3. Muzikale ontmoetingen in het Alzheimer Café

Muzikale ontmoeting in het Alzheimer Café
Tijdens de Alzheimer café-avond in september een muzikale ontmoeting creëren. Volgens mij hoeven wij hiervoor geen inspiratie meer te geven want vele cafés organiseren dit al. Extra hierbij is misschien dat je de koor/ of muziek groep aanbiedt om bv een training van Samen dementievriendelijk te volgen.

Samen maken we Wereld Alzheimer Dag onvergetelijk

Vanuit Alzheimer Nederland wordt weer een internetpagina gemaakt waarop alle activiteiten van Wereld Alzheimer Dag die in Nederland georganiseerd worden zichtbaar worden.
Dit kan door het gebruiken van een # voor twitterberichten en in Facebookberichten.
Wij laten jullie zo vlug mogelijk weten wat die # zal zijn zodat jullie deze via jullie communicatiekanalen kunnen gebruiken en delen. Want samen maken wij we een Onvergetelijke Wereld Alzheimer Dag van!

Gebruik het speciale logo van Wereld Alzheimer Dag

In 2017 hebben we speciaal voor Wereld Alzheimer Dag een logo laten ontwikkelen. Deze kun je gebruiken op drukwerk en op de regionale pagina's op de website. Het gebruik van dit logo draagt bij aan de herkenbaarheid van een activiteit voor Wereld Alzheimer Dag georganiseerd door onze vrijwilligers.

Logo voor drukwerk
Logo voor de website