CBF Keurmerk

Alzheimer Nederland beschikt over de erkenning van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), een onafhankelijke organisatie die al sinds 1925 toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede doelen. Deze Erkenning vervangt sinds 1 juli 2016 het Keurmerk dat het CBF eerder uitgaf en waarover Alzheimer Nederland al sinds 1 juli 1999 beschikt. Alzheimer Nederland behoort tot de eerste groep van zo’n 350 goede doelen die per 1 juli 2016 de nieuwe CBF Erkenning heeft gekregen. Bekijk het CBF certificaat.

Over het CBF

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede doelen. De taak is het bevorderen van een verantwoorde fondsenwerving én besteding van de fondsen. Het CBF doet dit door het beoordelen van de fondsenwervende organisaties en het verstrekken van informatie en advies aan overheidsinstanties en publiek. Bovendien signaleert het CBF ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor de fondsenwervende sector.

Over de nieuwe erkenningsregeling

De nieuwe regeling:

  • Is voor het publiek eenduidig en overzichtelijk
  • Heeft meer aandacht voor de maatschappelijke betekenis van goede doelen
  • Bevordert verdere transparantie en heeft een gemoderniseerd toezicht
  • Helpt organisaties in elke fase van ontwikkeling om verder te professionaliseren
  • Is gericht op verminderen van administratieve lasten
  • Houdt rekening met diversiteit binnen de sector zoals aard en omvang van organisaties (hoe groter de organisatie hoe zwaarder de normen)
  • Komt in plaats van bestaande keurmerken (het CBF-Keur/CBF-Certificaat, het RfB-keur en het Keurmerk Goede Doelen).

Lees hier meer

Bekijk ook:

Werving landelijk bureau

Lees verder

Deur-aan-deur-werving

Lees verder

Richtlijnen fondsenwerving

Lees verder