Deur-aan-deur-werving door Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland verkrijgt haar inkomsten, waarmee ze haar doelstellingen realiseert, op verschillende manieren: van donateurs en giftgevers, via de collecte, via nalatenschappen, van de Vriendenloterij, sponsoring en acties (zoals 2Bike4Alzheimer) en projectgerelateerde subsidies.

Om voldoende inkomsten te blijven realiseren, is het nodig om te investeren in het werven van nieuwe donateurs. Een belangrijke manier om dat te doen is face-to-face werving: persoonlijke werving aan de deur, op straat of op evenementen.

Hoe werkt het?

Alzheimer Nederland schakelt wervingsbureaus in die zijn gespecialiseerd in deze manier van fondsenwerving. Wj werken alleen met bureaus die zijn aangesloten bij de branchevereniging DDDN. Zij werken voornamelijk met studenten. Onze wervers zijn te herkennen aan hun gele jas met het logo van Alzheimer Nederland. Daarnaast hebben ze een tablet bij zich en dragen ze ID-batches om zich te kunnen legitimeren.

De wervers vragen nooit om contant geld! Ze informeren mensen over het het werk van Alzheimer Nederland en vragen geïnteresseerden of men Alzheimer Nederland structureel wil steunen met een vast bedrag per maand. Als men dit wil, worden de gegevens samen met de donateur ingevuld op een tablet en zet de nieuwe donateur digitaal zijn/haar handtekening. Ter bevestiging van de gemaakte afspraken ontvangt hij/zij direct een bevestigingsmail of binnen twee weken een bevestigingsbrief. 

Waar werven wij?

Op www.geefgerust.nl kan iedereen bekijken in welke buurten die week geworven wordt en door welk goed doel. Onze wervers werken op werkdagen tussen 14 en 21 uur en op zaterdag doorgaans tot 20 uur.

Contant geld werven - alleen in de landelijke collecteweek

Eenmaal per jaar - in november - organiseert Alzheimer Nederland de landelijke collecteweek. Deze vrijwillige collectanten vragen wel om een contante bijdrage voor in de verzegelde collectebus.

Jaarverslag. Meer weten over hoe we onze inkomsten krijgen? Lees dan ons jaarverslag.

Contact: mocht u vragen hebben, neemt u dan contact met ons op via donateurs@alzheimer-nederland.nl.

 

Bekijk ook:

Werving landelijk bureau

Lees verder

CBF keurmerk

Lees verder

Richtlijnen fondsenwerving

Lees verder