Lokale en regionale subsidiefondsen

Het landelijk bureau onderhoudt contacten met de volgende fondsen:

 • Stichting Fonds PGO
 • (Patiënten Gehandicapten Ouderen)
 • Ministeries
 • ZonMw (Zorg Onderzoek Nederland)
 • Brentano Fonds
 • Dioraphte
 • K.F. Heinfonds
 • KPN Mooiste Contact Fonds
 • Monuta
 • Oranjefonds
 • PGGM
 • RC Maagdenhuis
 • RCOAK
  (Room Catholijck Ouderen Armen Kantoor)
 • Sluyterman van Loo Fonds
 • Stichting Den Briner
 • Stichting Riki
 • Vereniging Nederlandse Crematoria
 • Vriendenloterij

Dit is een greep uit de fondsen waar het landelijk bureau mee werkt. Deze lijst zal periodiek worden bijgewerkt. Is er bij het indienen van een aanvraag twijfel of er vanuit het landelijk bureau contact is (geweest), neem dan contact op met de regio-coördinator. Hij/zij kan sectie Marketing raadplegen.

Er is aantal fondsen waar het in de aard van de subsidievoorwaarden is besloten dat alleen vanuit het landelijk bureau een aanvraag kans van slagen heeft. Deze fondsen vragen bijvoorbeeld uittreksels van de Kamer van Koophandel, jaarrekeningen, ondertekening door bestuur of directie of anderszins.

Speciale aandacht verdient de relatie met farmaceutische bedrijven. Afspraak is dat farmaceutische bedrijven geen activiteiten ondernemen gericht op mensen met dementie, familieleden en andere betrokkenen. Dit mogen zij wettelijk ook niet. Het landelijk bureau onderhoudt de contacten en vraagt incidenteel om sponsoring of medewerking daar waar het activiteiten betreft gericht op beroepsgroepen, onderzoekers en dergelijke.

Een regionale afdeling onderhoudt vaak contacten met de volgende instanties:

 • gemeenten;
 • serviceclubs, zoals Rotary, Lions, Kiwani;
 • regionale banken;
 • andere regionale bedrijven;
 • locale (particuliere) fondsen;
 • provincies;
 • zorgkantoren

Bij subsidies van het Zorgkantoor geldt:

 1. Dat vanaf € 25.000,- een bestuursverklaring niet volstaat maar dat er een door de accountant opgestelde verklaring vereist wordt, die al dan niet gepaard moet gaan met een inhoudelijk verslag. Deze moeten worden ingediend per begrotingsjaar óf bij afsluiting van het project óf een bepaalde fase van het project. De hoogte van het bedrag waarbij een accountantsverklaring wordt gevraagd, wordt door het zorgkantoor bepaald.
 2. De accountantsverklaring en de afhandeling daarna wordt, in overleg met de betrokken afdeling, uitgevoerd door het landelijk bureau.