Praktische informatie fondsenwerver

Richtlijnen voor sponsoring

​Alzheimer Nederland kent een richtlijn voor sponsoring door bedrijven en een specifieke richtlijn voor sponsoring door de farmaceutische industrie. Deze richtlijnen gelden ook voor de afdelingen. Je vindt ze ook bij materialen. Zoals bij elke richtlijn is er ruimte voor enige interpretatie, daarom hierbij wat algemene uitgangspunten:

Het is niet gek als een bedrijf of sponsor iets terugverwacht in ruil voor een financiële bijdrage. Zorg wel dat je altijd de baas blijft over je project en laat een bedrijf of sponsor niet overheersen. Beide partijen hebben het meeste baat bij evenwichtige afspraken.

Sponsoring van afdelingsactiviteiten door de farmaceutische industrie heeft grote afbreukrisico’s en wordt daarom afgeraden. Overleg in elk geval via de regio-coördinator met de afdeling Marketing van Alzheimer Nederland.
Let goed op het behoud van privacy van mensen met dementie, hun familie en omgeving en die van donateurs. Alzheimer Nederland vertrekt geen adressen van donateurs aan derden, alleen aan de afdelingen.
Twijfel je aan de intenties van een bedrijf of sponsor? Vraag je af of je de samenwerking in de krant kunt zetten, of dat het de goede naam van de stichting schaadt. Bij twijfel werken we niet mee. Ook hier geldt: je kunt altijd contact opnemen met de regio- coördinator voor overleg.

Om de sponsor te bedanken kun je het format voor een bedankbrief voor sponsoring of gift gebruiken. Deze vind je bij materialen door op 'bedankbrief' te zoeken. 

Richtlijnen regionale vermogens- en subsidiefondsenwerving

Vanuit de regionale afdeling kun je zelf regionale vermogens- en subsidie fondsen aanschrijven om extra geld voor de afdeling te werven.

Eind dit jaar verschijnt op dit Vrijwilligersplein een uitgebreide handleiding die je hierbij ondersteunt bij het thema afdelingsbesturen, praktische info. 

Belangrijk hierbij is dat landelijke fondsen alleen aangeschreven kunnen worden door het landelijke bureau. En regionale fondsen door de betreffende regionale afdeling.

Mocht je toch interesse hebben om een landelijk fonds aan te schrijven, richt je dan tot je regio-coördinator.

Het Modelformulier subsidieaanvraag helpt je een aanvraag op te stellen: 

In de bijlage ‘Landelijke en regionale subsidiefondsen’ vind je een overzicht van de landelijke fondsen waar het landelijk bureau contact mee heeft en een opsomming van de verschillende typen regionale instanties.

Werving door het landelijke bureau

Het marketingteam van het landelijk bureau van Alzheimer Nederland zet zich dagelijks in om donateurs en giften te werven en te behouden. Zodat er voldoende middelen zijn voor onderzoek, belangenbehartiging en ondersteuning. Hieronder staan de belangrijkste wervingsmanieren op een rij.

-          Direct mailings (brieven met een giftverzoek) zijn nog steeds een zeer belangrijke methode om geld te werven.

-          Daarnaast werven we via  deur-aan-deur-werving vele structurele (maandelijkse) donateurs. Meer daarover lees je in het laatste hoofdstuk 

-          Ook telemarketing is een mooie manier om mensen meer te vertellen over onze organisatie en hen te vragen donateur te worden of te blijven.

-          De jaarlijkse collecte in november levert altijd veel naamsbekendheid en inkomsten op. Alles over de collecte lees je hier.

-          Nalatenschappen vormen voor Alzheimer Nederland een belangrijke bron van inkomsten. Uitgebreide informatie daarover vind je hier.

-         Een ‘bijzondere gift’ is een grotere gift op maat, deze kan gegeven worden in de vorm van onder andere een periodieke schenking of Fonds op Naam, met als bestemming bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek. Hier lees je meer daarover.

-          Bedrijven steunen ons op verschillende manieren, bijvoorbeeld door sponsoring (in geld, materialen, expertise of tijd) of een fiscaal aantrekkelijke bedrijfsgift.

-          Steeds meer mensen organiseren een actie voor ons. Op onze actiesite www.inactievooralzheimer.nl  vind je alle acties. Hier kunnen actievoerders gemakkelijk een eigen actie starten of een giftbox bestellen.

-          Om projecten en wetenschappelijk onderzoek te kunnen financieren, werven we fondsen bij landelijke stichtingen en vermogens- en bedrijfsfondsen. Meer informatie over regionale vermogens- en subsidiefondsenwerving, vind je in het informatieblok hierboven.

-          Het nieuwe Inspiratieboekje -vol inspirerende gedichten en quotes- levert ook inkomsten op. Men kan het voor 15 euro bestellen, online of via een formulier.

Heb je vragen of ideeën voor het team marketing?
Mail deze dan aan marketingp@alzheimer-nederland.nl 

CBF keurmerk

Alzheimer Nederland beschikt over de erkenning van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), een onafhankelijke organisatie die al sinds 1925 toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede doelen. Deze Erkenning vervangt sinds 1 juli 2016 het Keurmerk dat het CBF eerder uitgaf en waarover Alzheimer Nederland al sinds 1 juli 1999 beschikt. Alzheimer Nederland behoort tot de eerste groep van zo’n 350 goede doelen die per 1 juli 2016 de nieuwe CBF Erkenning heeft gekregen.

Over het CBF

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede doelen. De taak is het bevorderen van een verantwoorde fondsenwerving én besteding van de fondsen. Het CBF doet dit door het beoordelen van de fondsenwervende organisaties en het verstrekken van informatie en advies aan overheidsinstanties en publiek. Bovendien signaleert het CBF ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor de fondsenwervende sector.

Over de nieuwe erkenningsregeling

De nieuwe regeling:

  • Is voor het publiek eenduidig en overzichtelijk
  • Heeft meer aandacht voor de maatschappelijke betekenis van goede doelen
  • Bevordert verdere transparantie en heeft een gemoderniseerd toezicht
  • Helpt organisaties in elke fase van ontwikkeling om verder te professionaliseren
  • Is gericht op verminderen van administratieve lasten
  • Houdt rekening met diversiteit binnen de sector zoals aard en omvang van organisaties (hoe groter de organisatie hoe zwaarder de normen)
  • Komt in plaats van bestaande keurmerken (het CBF-Keur/CBF-Certificaat, het RfB-keur en het Keurmerk Goede Doelen).

Lees hier meer over de nieuwe regeling:

Alzheimer Nederland heeft een keurmerkcertificaat

Deur-aan-deur-werving door Alzheimer Nederland

 

Alzheimer Nederland verkrijgt haar inkomsten, waarmee ze haar doelstellingen realiseert, op verschillende manieren: van donateurs en giftgevers, via de collecte, via nalatenschappen, van de Vriendenloterij, sponsoring en acties (zoals 2Bike4Alzheimer) en projectgerelateerde subsidies.

Om voldoende inkomsten te blijven realiseren, is het nodig om te investeren in het werven van nieuwe donateurs. Een belangrijke manier om dat te doen is deur-aan-deur-werving (oftewel: huis-aan-huis werving).

Hoe werkt het?
Zowel studenten als senioren helpen ons om donateurs te vinden die de strijd tegen alzheimer en andere vormen van dementie willen steunen. Zij zijn te herkennen aan hun witte of gele jas met het logo van Alzheimer Nederland. Daarnaast dragen ze ID-batches om zich te kunnen legitimeren.

Deze wervers werken (betaald) voor een van de twee bureaus die wij hiervoor inschakelen: Mooi Werk en Emolife.

De wervers vragen nooit om contant geld! Ze vragen alleen of men Alzheimer Nederland structureel wil steunen met een vast bedrag per maand. Dat doen ze via speciale machtigingsformulieren of digitaal met een tablet. Ter bevestiging van de gemaakte afspraken ontvangt de nieuwe donateur direct een bevestigingse-mail of binnen twee weken een bevestigingsbrief. 

Waar werven wij?
Op dit moment werven wij in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Brabant, Zeeland en Limburg. Onze wervers werken op werkdagen tussen 14 en 21 uur en op zaterdag doorgaans tot 18 uur.

Contant geld werven - alleen in de landelijke collecte week
Eenmaal per jaar -in november- organiseert Alzheimer Nederland de landelijke collecteweek. Deze vrijwillige collectanten vragen wel om een contante bijdrage voor in de verzegelde collectebus.

Meer weten over hoe we onze inkomsten krijgen? 
Lees dan ons digitale jaarverslag 2015.

Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact met ons op via donateurs@alzheimer-nederland.nl.