Richtlijnen voor fondsenwerving door de afdeling

Er wordt gewerkt aan een nieuwe procedure voor fondsenwerving bij landelijke fondsen. Richt je tot je regio-coördinator als je een landelijk fonds wilt benaderen.

Richtlijnen voor sponsoring

Alzheimer Nederland kent een richtlijn voor sponsoring door bedrijven en een specifieke richtlijn voor sponsoring door de farmaceutische industrie. Deze richtlijnen gelden vanzelfsprekend ook voor de afdelingen. Zoals bij elke richtlijn is er wel ruimte voor enige interpretatie, daarom hierbij wat algemene uitgangspunten. Het is niet gek als een bedrijf of sponsor iets terugverwacht in ruil voor een financiële bijdrage. Zorg wel dat  je altijd de ‘baas’ blijft over je eigen project en laat een bedrijf of sponsor niet overheersen. Als de afspraken evenwichtig zijn, hebben beide partijen daar baat bij. Echter, sponsoring van afdelingsactiviteiten door de farmaceutische industrie heeft grote afbreukrisico’s en wordt daarom afgeraden. Het is in ieder geval raadzaam om altijd via de regio-coördinator te overleggen met de afdeling Marketing van Alzheimer Nederland. Verder is het van belang goed te letten op het belang van de privacy van mensen met dementie, hun familie en hun omgeving en die van donateurs. In weerwil van wat soms gedacht wordt, verstrekken wij geen adressen van donateurs aan derden, alleen aan de afdelingen. In toenemende mate nemen bedrijven initiatieven waarbij een deel van de opbrengst van een product ten goede komt aan Alzheimer Nederland. Meestal is dit uit goede intenties. Soms komt het voor dat men ons zou willen ‘gebruiken’ om een product te promoten.

De grens tussen geld geven voor een goed doel vanuit maatschappelijke betrokkenheid in relatie tot bedrijfsbelang is dan soms niet duidelijk. Bij twijfel werken we er niet aan mee. Een goede vuistregel is altijd: kan ik het in de krant zetten of schaadt dat de goede naam van de stichting? Nogmaals: als je zelf twijfelt of vragen heeft kun je altijd contact opnemen met de regiocoördinator. Eventueel kan hij/zij sectie Marketing raadplegen voor advies. Op het Vrijwilligersplein vindt je de bijlagen: format voor het bestedingsplan van het sponsorbedrag en een stramien voor een bedankbrief.

Advertentiebeleid

Alzheimer Nederland is terughoudend met advertenties op de website of in de Alz… In het algemeen doen we dat alleen met partners als tegenprestatie in een sponsorprogramma. Het mag onze boodschap nooit gaan overheersen. Voor afdelingsbladen zijn advertenties een mogelijke aanvullende bron van inkomsten. Het heeft de voorkeur daarbij vooral naar lokale partijen te kijken. Het kan met name interessant zijn als er een relatie is met een sponsor van activiteiten van de afdeling. Ook hierbij geldt dat het blad geen advertentieblaadje moet worden en dat de boodschap voor onze doelgroep centraal moet staan. Voor het overige gelden dezelfde overwegingen als bij het sponsorbeleid. Het is dus geen bezwaar wanneer financiële ondersteuners vermeld worden op een flyer of folder van een afdelingsactiviteit. Giften aan de afdeling Zie het Collecteprotocol.

Bekijk ook:

Richtlijnen farmaceutische industrie

Lees verder

Lokale en regionale subsidiefondsen

Lees verder