Informatie voor penningmeesters

Waarom een e-herkenning aanvragen?

eHerkenning is een soort toegangspoort waar wordt gecontroleerd of u daadwerkelijk bent wie u zegt dat u bent. Maar ook of u mag doen wat u wilt doen.

Hoe zit dat? Vrijwilligerswerk en de belasting?

Moet je belasting betalen wanneer je een onkostenvergoeding ontvangt? Welke regels zijn er als het gaat om vrijwilligerswerk en de belasting?

Praktische informatie