Praktische informatie penningmeester

De penningmeester stelt samen met het bestuur jaarlijks de begroting op en verzorgt elk half jaar een verantwoording van de financiële zaken aan het bestuur en de coördinator regionale activiteiten.

Begroting en financiele verantwoording

In diverse hoofdstukken van het digitaal handboek vind je informatie over het opstellen van de begroting en de verantwoording.

Financieel format
Van kaderbrief tot eindverantwoording
Opstellen begroting

Algemene informatie voor de penningmeester

Wat zijn de regels rondom het legen van de collectebussen in het Alzheimer Café? Lees er alles over in het collecteprotocol voor regionale afdelingen.
Vrijwilligers kunnen gemaakte onkosten in het kader van hun vrijwilligerswerk declareren bij de penningmeester. Dit is het declaratieformulier

Gebruik bankrekening
Verzekering

Subsidieaanvragen

Naast het kaderbedrag van Alzheimer Nederland, dat u moet zien als een garantstelling, hebben veel afdelingen voor een of meer activiteiten subsidierelaties met gemeenten in de regio. Hieronder vind je documenten met informatie over het aanvragen van subsidie. 

Aanvraag E Herkenning t.b.v. van afdelingen
 

Overige inkomsten

Als afdeling is het ook mogelijke regionale fondsen aan te schrijven voor financiering.

Voorbeeld bedankbrief
Richtlijnen fondsenwerving
Overzicht lokale en regionale fondsen
Bestedingsplan