Praktische informatie voor afdelingsvrijwilligers

Huishoudelijk reglement voor afdelingsbesturen

Alzheimer Nederland heeft een huishoudelijk reglement om een aantal zaken goed te regelen. In het huishoudelijk reglement staat precies beschreven wat we verstaan onder een aantal begrippen, hoe de procedure voor een benoeming verloopt en vele andere zaken. We verwachten dat elke vrijwilliger kennis neemt van het huishoudelijk reglement.

Beleidsvisie Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland heeft een missie: We moeten dementie voorkomen of genezen. En tot die tijd maken we ons sterk voor het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving.

Lees meer over de missie en strategie van Alzheimer Nederland

Functieboek vrijwilligers

Alle vrijwilligersfuncties binnen Alzheimer Nederland zijn beschreven in dit functieboek. Dit functieboek dateert van 2009 en wordt op dit moment herschreven. De verwachting is dat begin 2018 het nieuwe functieboek beschikbaar is, dan zijn alle teksten herschreven en gemoderniseerd. Tot die tijd is het huidige functieboek nog van kracht.

Vrijwilligersbeleid

Lees meer over het vrijwilligersbeleid van Alzheimer Nederland in dit werkdocument.