Adoptieproject ‘Jong adopteert oud’

Het Adoptieproject is een maatschappelijk initiatief dat in 2004 door het Alzheimer Centrum Limburg (ACL) is opgestart. ACL is een samenwerkingsverband van Maastricht UMC+ en Universiteit Maastricht. In 2018 is dit mooie initiatief door Alzheimer Nederland (AN) als mede-eigenaar omarmd. Op dit moment doen er een aantal scholen en zorginstellingen mee uit Limburg, en we zijn samen met AN bezig het project verder uit te breiden naar andere provincies. Hoe mooi zou het zijn als door het hele land mensen met dementie, die in een zorgcentrum wonen, door kinderen in het zonnetje worden gezet en de kinderen tegelijkertijd een goede daad verrichten!

In het Adoptieproject worden verscheidene generaties en leefwerelden bij elkaar gebracht door basisschoolleerlingen op bezoek te laten gaan bij ouderen met dementie die niet meer zelfstandig kunnen wonen, en om die reden in een zorgcentrum verblijven. Het project richt zich dus voornamelijk op een dementie doelgroep, met als doel het taboe rondom dementie te doorbreken. Kinderen van groep 7 en 8 krijgen eerst een gastles over dementie, verzorgd door een vrijwilliger van Alzheimer Nederland, en gaan vervolgens structureel in kleine groepjes op bezoek bij de personen met dementie en ondernemen hier dagelijkse activiteiten zoals een spelletje spelen, samen eten, de krant (voor)lezen, een praatje maken, iets knutselen, een wandeling maken, etc. Het project is zeer flexibel en aan te passen aan de wensen van betrokken partijen, zo kan er ook voor een dagbesteding als setting gekozen worden, of kunnen er enkele grotere bezoeken met de gehele klas gepland worden als wekelijkse bezoeken door kleine groepjes kinderen voor de school niet haalbaar zijn.

Met het Adoptieproject wordt beoogt:

het taboe rondom dementie te doorbreken

Voor veel mensen is dementie een moeilijk onderwerp om over te praten. Dit kan enerzijds worden veroorzaakt door schaamtegevoelens, maar anderzijds ook doordat er sprake is van te weinig begrip en kennis met betrekking tot deze ziekte. Door de belevenissen van de kinderen binnen dit project hopen we ook de mensen in hun directe omgeving te bereiken als zij hierover vertellen.

kinderen te leren de wereld van de medemens met dementie te begrijpen

Het is gebleken dat kinderen nieuwsgierig zijn naar wat er aan de hand is bij een ziekte als dementie en daarbij ook zeer zeker gebaat zijn bij goede voorlichting over dit thema. Mensen met dementie kun je in het dagelijks leven vaker tegenkomen, zoals bijvoorbeeld in de supermarkt of op straat. Deze mensen kunnen beter geholpen worden als de maatschappij weet wat de ziekte inhoudt en om welke ondersteuning dit vraagt. Zo draagt dit project ook bij aan het creëren van een dementievriendelijke samenleving.

het sociaal isolement van mensen met dementie te doorbreken

Eenzaamheid en demotivatie door de beperkingen die gepaard gaan met dementie zijn belangrijke thema’s binnen zorginstellingen. Door het spelen van een spelletje of het maken van een praatje voelen zij zich vaak al heel wat minder eenzaam en kunnen zij even hun beperkingen en misschien ook wel angsten vergeten. Ook mensen met dementie horen erbij! 

Aan de slag als voorlichter Adoptieproject

We hopen van harte dat jij geïnspireerd wordt door ons verhaal over dit zeer mooie en betekenisvolle project, en in jouw regio als voorlichter van dit project aan de slag wilt. Voorlichter Adoptieproject houdt in dat je op zoek gaat naar geïnteresseerde scholen en zorginstellingen in jouw regio, beide partijen met elkaar in contact brengt en samen afspraken maakt over de precieze invulling van de bezoekjes, en alvorens de bezoekjes starten een gastles dementie in de klas verzorgt. Je ontvangt hierbij ondersteuning vanuit het ACL door de coördinator van het adoptieproject (adoptieproject@maastrichtuniversity.nl), en ACL zal geregeld bij je informeren hoe het project verloopt.

Meld je aan via secretariaatafdelingen@alzheimer-nederland.nl dan wordt je geregistreerd als Voorlichter Adoptieproject en je ontvangt de materialen, zodat je met het project aan de slag kunt.

Download de folder

Bekijk ook:

Voorlichtingspresentaties

Lees verder

Informatie standvrijwilliger

Lees verder