Praktische informatie voorlichter

Voorlichting geven

​Voorlichters informeren via een lezing of presentatie verschillende doelgroepen, zoals ouderenbonden, verenigingen, scholieren, personeel van hulpdiensten of personeel van Wmo-loketten. Tijdens een lezing of presentatie geef je als voorlichter informatie over dementie en het leven met deze ziekte. Ook maak je inzichtelijk wat mensen kunnen betekenen voor Alzheimer Nederland als vrijwilliger, collectant of donateur. Een presentatie wordt altijd op maat gemaakt op basis van de informatie van de aanvrager. Daarbij kijk je samen naar de doelgroep en de doelstelling van de presentatie. De presentatievorm wordt hierop afgestemd. Dat kan digitaal, of meer in gesproken vorm zijn. 

Voorlichtingspresentaties

Een voorlichting à la Alzheimer Nederland voldoet aan een aantal voorwaarden. Voor een voorlichting vraag je een bijdrage. Welke bijdrage hangt af van de doelgroep (richtlijn 60 euro). Het geven van voorlichting is één van de activiteiten uit het basispakket van een afdelingsbestuur. Het bestuurslid voorlichting onderhoudt de contacten met de voorlichters in het werkgebied van de afdeling. Ook gaat hij/zij actief op zoek naar doelgroepen om voorlichting aan te geven. Per mei 2017 is het pakket met materialen voor onze voorlichters geüpdated:

Het materialenpakket bevat de volgende onderdelen:

  • Een PowerPoint presentatie met diverse filmpjes die interactie met het publiek bevorderen. Het mooie van deze PowerPoint is dat er geen internet nodig is om de filmpjes te kunnen vertonen.
  • Een quiz die op een speelse manier het publiek aan het denken zet over dementie.
  • Een spelvorm om tussendoor het brein te activeren en te ontspannen.
  • Een hand-out over dementie op papier en op USB stick als achtergrondinformatie.
  • Een kaartspel met  een aantal stellingen over een dementievriendelijke samenleving om met elkaar in gesprek te gaan.​

Ben je voorlichter en heb je het nieuwe pakket nog niet ontvangen, neem dan contact op met je regiocoördinator. Wil je voorlichter worden, meld je dan aan voor deze taak via de secretaris van je afdeling. Na inschrijving als nieuwe voorlichter ontvang je vanzelf het pakket met materialen.
Het gebruik van de materialen Voorlichting worden uitgelegd in een training. Je kunt je hiervoor inschrijven via het Vrijwilligersplein. Staat er geen training 'Voorlichting geven' op het Vrijwilligersplein? Meld dan bij je regiocoördinator dat je graag de training wilt volgen.

Voorlichters kunnen reiskosten declareren via hun afdelingsbestuur. Gebruik hiervoor het declaratieformulier.

Standvrijwilliger

​Als standvrijwilliger beheer je namens Alzheimer Nederland een stand op een beurs of markt. Het is belangrijk dat de stand elke keer aangepast wordt aan de doelgroep. Stem je voorlichtingsmateriaal, zoals brochures en folders, daarop af. Als standvrijwilliger ben je het visitekaartje van Alzheimer Nederland. Het is belangrijk dat de stand mooi aangekleed wordt en je bezoekers weet te enthousiasmeren voor de doelen van Alzheimer Nederland. Standvrijwilligers zijn goed in staat om nieuwe vrijwilligers, collectanten en donateurs te werven.

Voorlichting aan migranten

Migranten vragen een bijzondere aanpak als het gaat om het geven van voorlichting. Alzheimer Nederland beschikt over diverse voorlichtingsmaterialen, speciaal gericht op de verschillende migrantengroepen in Nederland. Ook hebben we voorlichtingsmateriaal beschikbaar in verschillende talen, waarmee we de kennis over dementie willen vergroten en de openheid over dementie stimuleren. 
Informatie in Turks
Informatie in Sranan Tongo
Informatie in Papiamento