Praktische informatie voorlichter

Voorlichtingspresentaties

Een voorlichting à la Alzheimer Nederland voldoet aan een aantal voorwaarden. Voor een voorlichting vraagt u een bijdrage. Welke bijdrage hangt af van de doelgroep. Het geven van voorlichting is één van de activiteiten uit het basispakket van een afdelingsbestuur. Het bestuurslid voorlichting onderhoudt de contacten met de voorlichters in het werkgebied van de afdeling. Ook gaat hij/zij actief op zoek naar doelgroepen om voorlichting aan te geven. Per mei 2017 is het pakket met materialen voor onze voorlichters geüpdated:

Het materialenpakket bevat de volgende onderdelen:

  • Een PowerPoint presentatie met diverse filmpjes die interactie met het publiek bevorderen. Het mooie van deze PowerPoint is dat er geen internet nodig is om de filmpjes te kunnen vertonen.
  • Een quiz die op een speelse manier het publiek aan het denken zet over dementie.
  • Een spelvorm om tussendoor het brein te activeren en te ontspannen.
  • Een hand-out over dementie op papier en op USB stick als achtergrondinformatie.
  • Een kaartspel met  een aantal stellingen over een dementievriendelijke samenleving om met elkaar in gesprek te gaan.

Er zijn voorlichtingspresentaties voor verschillende doelgroepen beschikbaar:

​Voorlichters kunnen reiskosten declareren via hun afdelingsbestuur. Gebruik hiervoor het declaratieformulier.

Standvrijwilliger

​Als standvrijwilliger beheer je namens Alzheimer Nederland een stand op een beurs of markt. Het is belangrijk dat de stand elke keer aangepast wordt aan de doelgroep. Stem je voorlichtingsmateriaal, zoals brochures en folders, daarop af. Als standvrijwilliger ben je het visitekaartje van Alzheimer Nederland. Het is belangrijk dat de stand mooi aangekleed wordt en je bezoekers weet te enthousiasmeren voor de doelen van Alzheimer Nederland. Standvrijwilligers zijn goed in staat om nieuwe vrijwilligers, collectanten en donateurs te werven.

Voorlichting aan migranten

Migranten vragen een bijzondere aanpak als het gaat om het geven van voorlichting. Alzheimer Nederland beschikt over diverse voorlichtingsmaterialen, speciaal gericht op de verschillende migrantengroepen in Nederland. Ook hebben we voorlichtingsmateriaal beschikbaar in verschillende talen, waarmee we de kennis over dementie willen vergroten en de openheid over dementie stimuleren. Je vindt deze onder het kopje Materialen.

Vaardig in zelfzorg

In het project Vaardig in Zelfzorg richten we ons op Turkse en Marokkaanse migrantengroepen. We vergroten de gezondheidsvaardigheden en ziektemanagement op het gebied van dementie en zijn risicofactoren. Met behulp van een digitale training (met cultureel herkenbaar videomateriaal) staan deze thema’s centraal. ‘Wat is dementie en wat zijn de risicofactoren?’, ‘Hoe herken je dementie?’, ‘Hoe communiceer je met je huisarts, binnen je gezin én binnen de gemeenschap over dementie’? en ‘Hoe ga je om met dementie?’ zijn onderwerpen die in de gespreksbijeenkomsten aan bod komen. Hier zie je een samenvatting van het beeldmateriaal in het Turks en een samenvatting in het Marokkaans-Arabisch die gespreksleiders kunnen gebruiken tijdens de gespreksbijeenkomsten.

Meer informatie
Voor meer informatie over dit project neem je contact op met Info@alzheimer-nederland.nl

Voorlichting geven

​Voorlichters informeren via een lezing of presentatie verschillende doelgroepen, zoals ouderenbonden, verenigingen, scholieren, personeel van hulpdiensten of personeel van WMO-loketten. Tijdens een lezing of presentatie geef je als voorlichter informatie over dementie en het leven met deze ziekte. Ook maak je inzichtelijk wat mensen kunnen betekenen voor Alzheimer Nederland als vrijwilliger, collectant of donateur. Een presentatie wordt altijd op maat gemaakt met de aanvrager ervan. Daarbij kijk je samen naar de doelgroep en de doelstelling van de presentatie. De presentatievorm wordt hierop afgestemd. Dat kan digitaal, of meer in gesproken vorm zijn. Voorbeelden van lezingen en presentaties en inspirerende tools, zoals een dementiequiz, vind je bij Materialen.