Afdelingsvrijwilliger

Inspiratieverhalen

Dementie en schuldgevoel

Dementie en schuldgevoel

Het geld ligt op straat

Het geld ligt op straat

"Ik speel hier al ruim 3 jaar piano"

"Ik speel hier al ruim 3 jaar piano"

Materialen

Filter resultaten

Dit functieboek beschrijft alle vrijwilligersfuncties binnen Alzheimer Nederland. 

In het werkdocument Vrijwilligersbeleid vind je een uitgebreide beschrijving van het vrijwilligersbeleid bij Alzheimer Nederland.

In het Huishoudelijk Reglement Regionale Afdelingen zijn de formele afspraken tussen Alzheimer Nederland en het afdelingsbestuur opgenomen.