Belangenbehartiging en Wet zorg en dwang: bijpraatuurtje

De Wet zorg en dwang regelt dat er niet zomaar onvrijwillige zorg bij mensen met dementie wordt toegepast.

-Wat merken mensen met dementie en mantelzorgers van de wet?
-Welke signalen ontvangen jullie uit de praktijk?
-Wat kunnen wij samen als Alzheimer Nederland doen om te zorgen dat de wet goed wordt toegepast?

Bestemd voor belangenbehartigers en voorzitters van de regionale Afdelingen.

We nodigen jullie uit om hierover een uurtje met elkaar bij te praten en van gedachten te wisselen.