Informatiebijeenkomst Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang regelt dat er niet zomaar onvrijwillige zorg bij mensen met dementie mag worden toegepast. De wet zorgt voor betere rechtsbescherming van mensen met dementie thuis en in het verpleeghuis.

Daarom organiseren we twee informatiebijeenkomsten over deze belangrijke Wet zorg en dwang.
Wat betekent de wet voor de zorg voor mensen met dementie? En wat betekent de wet voor jou als vrijwilliger?

Dat hoor je in één van deze bijeenkomsten:
- Woensdag 3 november 14-16 uur, fysiek in Amersfoort
- Dinsdag 9 november 19.00-20.30, online

Uiterlijk één dag van te voren ontvang je de link naar de digitale omgeving.

In het kader van de AVG (algemene verordening gegevensbescherming):
-Na aanmelding worden jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres gedeeld met de organisator/trainer.
-Bij de bevestiging wordt jouw e-mailadres gedeeld met de overige deelnemers.
Mocht je hier bezwaar tegen hebben, kun je dit aangeven bij jouw aanmelding.