Penningmeestersoverleg

Huis voor de Gezondheid
Stationsplein 121
3818 LE Amersfoort
Nederland

Bedoeld voor alle penningmeesters, zowel beginnend als ervaren.

Mohamed Botan (medewerker financiën) en Sandra Conijn (regiocoördinator) gaan graag met jullie in gesprek over verschillende thema's, zoals het opstellen van een reële begroting en de impact van corona op de financiën.
Het gaat zowel om het delen van informatie als het uitwisselen van ervaringen met elkaar.

Uiteraard kun je ook zelf vragen/onderwerpen inbrengen. Deze kun je -tot 1 week voor de bijeenkomst- mailen naar s.conijn@alzheimer-nederland.nl.

Dit Penningmeestersoverleg vindt fysiek plaats in Amersfoort. In verband met de catering is aan- en afmelden via Nexios mogelijk tot 4 dagen van te voren. Neem bij later af/aanmelden contact op met de organisator: Sandra Conijn. Eventuele dieetwensen kunnen aangegeven worden bij het aanmelden. Wij houden bij fysieke bijeenkomsten rekening met alle dan geldende restricties en maatregelen.

In het kader van de AVG (algemene verordening gegevensbescherming):

  • Na aanmelding worden jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres gedeeld met de organisator/trainer.
  • Bij de bevestiging wordt jouw e-mailadres gedeeld met de overige deelnemers.

Mocht je hier bezwaar tegen hebben, kun je dit aangeven bij jouw aanmelding.