Training: Inleider in het Alzheimer Café; rouwverwerking bij dementie

Huis voor de Gezondheid
Stationsplein 121
3818 LE Amersfoort
Nederland

In 2018 verzorgt Alzheimer Nederland de interactieve Studiedag ‘Inleider in het Alzheimer Café over het onderwerp rouwverwerking en verlies bij dementie en hoe je je daarop kunt voorbereiden’. Dit is een studiedag  bedoeld voor vrijwilligers, die namens Alzheimer Nederland deze inleidingen willen en kunnen geven.

Bijzonder in deze is dat we hierbij samenwerken met medewerkers van uitvaartverzorging Monuta. In gezamenlijkheid (1 trainer van Alzheimer Nederland en 1 trainer van Monuta) worden de inleidingen in de Alzheimer Cafés gegeven. Monuta zal zich hierbij neutraal opstellen, slechts op de uitnodigingsflyer is zichtbaar wie de inleiders zijn. Dit omdat we met elkaar afgesproken hebben dat het Alzheimer Café onafhankelijk is en een neutraal podium moet bieden voor iedere bezoeker.

We denken dat het goed is om het onderwerp van 2 kanten te bespreken: de rouwverwerking zelf en de manier waarop je je kunt voorbereiden op het levenseinde. Dit laatste onderdeel is bij uitstek geschikt voor medewerkers van Monuta. Inleiders vanuit Alzheimer Nederland zullen vooral de rouwverwerking zelf bespreken.

We gaan in deze dag op een vooral praktische en interactieve manier aan de slag, zodat aan het eind van de dag er koppels van 2 (1 van Alzheimer Nederland en 1 van Monuta) zijn gevormd met ieder zijn eigen specifieke deskundigheid.

Wat verwachten we van de inleiders?
We gaan er van uit dat diegenen die zich aanmelden (enige) kennis en ervaring hebben over het onderwerp rouwverwerking bij dementie. Basiskennis op dit gebied is van belang, waarbij vooral te denken valt aan het feit dat het een progressieve ziekte is, dat er geen medicijnen zijn ter genezing, dat de rouw al in een vroeg stadium om de hoek komt kijken. Je hebt het een en ander er over gelezen in artikelen, bijvoorbeeld op dementie.nl. Daarnaast heb je er in de praktijk al kennis mee gemaakt als pastor, maatschappelijk werker, casemanager, psycholoog, ervaringsdeskundige of anderszins. Op deze dag besteden we concreet aandacht aan welke basiskennis vereist is, aan het samenwerken in 2-tallen met ieder zijn eigen deskundigheid en hoe je je kunt voorbereiden op een avond in het Alzheimer Café  Er is sprake van kennisoverdracht, van het delen van ervaringen en het ontvangen van relevante, nieuwe informatie. Hierdoor komt je duo-presentatie qua vorm en inhoud nog beter tot zijn recht.

Doel van de dag
Aan het eind van de workshop weet je hoe je in gezamenlijkheid de inleiding kunt geven, wat er van jou en je collega-inleider verwacht wordt en welke rol je als vertegenwoordiger/vrijwilliger van Alzheimer Nederland hebt in dit geheel.

Wat doen we op de studiedag?
Verschillende zaken komen aan bod, toegankelijke theorie wisselen we af met veel praktijk. Je oefent en leert mét en ván elkaar. Natuurlijk is er ruimte voor eigen inbreng.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

  • Oefenen met een inleiding
  • Theorie en praktijk met betrekking tot het geven van inleidingen
  • Vanuit welke visie werken we: hoe doe je dat? Wat gaat goed en wat zou je wellicht anders willen? Wie zijn de bezoekers in het Alzheimer Café en wat betekent dat voor je presentatie?  
  • Welke manier van een inleiding geven past bij deze doelgroep?

Wat kan ik thuis alvast doen?
Ter voorbereiding op deze studiedag kun je het volgende lezen:
Artikelen over rouwverwerking op bijvoorbeeld www.dementie.nl, het boek van Manu Keirse is daarnaast een aanrader: “Helpen bij verlies en verdriet”, daarom sturen wij u dit alvast toe als u zich aanmeld. Op internet staat bij rouwverwerking en dementie het nodige aanbevolen.

Praktische informatie
Er zijn min. 8 en max. 15 deelnemers. De begeleiding van de dag is in handen van 1 of 2 (afh. van het aantal cursisten) ervaren trainers die door Alzheimer Nederland gevraagd zijn op dit specifieke onderwerp.

Deelname aan deze studiedag is gratis en de reiskosten worden vergoed door Alzheimer Nederland. Je kunt rekenen op een heerlijke maaltijd tussendoor.
Het belooft een informatieve, leerzame én leuke dag te worden. Werk aan de winkel! 

Terug