Tweede trainingsdag voor Gespreksleiders in het Alzheimer Café september 2018

Huis voor de Gezondheid
Stationsplein 121
3818 LE Amersfoort
Nederland

Het Alzheimer Café/Trefpunt heeft inmiddels in veel regio's een niet meer weg te denken plaats veroverd in de hulpverlening aan mensen met dementie en hun familieleden. Om te kunnen voortbouwen op dit succes, is het belangrijk dat de gespreksleiding in elk Alzheimer Café/Trefpunt over een goede deskundigheid beschikt. Ook is het vanuit het oogpunt van continuïteit belangrijk dat er voldoende gekwalificeerde gespreksleiders zijn. De gedachte is dat alle gespreksleiders de training doorlopen om op deze manier bij te dragen aan de kwaliteitsbewaking van de Alzheimer Cafés/Trefpunten. Aan het einde van de eerste trainingsdag wordt een afspraak gemaakt voor een follow-up om gezamenlijk te praten over jullie ervaringen. 

Doelstelling: verder te komen in jullie professionalisering als gespreksleider van het Alzheimer Café/Trefpunt.

Bestemd voor: gespreksleiders die de training Gespreksleider in het Alzheimer Café/Trefpunt gevolgd hebben op 9 februari 2018 én gespreksleiders die een eerste trainingsdag gevolgd hebben en verhinderd zijn de daar afgesproken tweede trainingsdag te volgen.

Voorbereiding: stuur voor 14 september 2018 de antwoorden op de volgende vragen naar: secretariaatafdelingen@alzheimer-nederland.nl

  1. Hoe is je rol en werkwijze als gespreksleider sinds de eerste dag van de training; is er een verschil met daarvoor? 
  2. Waarover wil je meer horen of weten en wat wil je oefenen?

Meer informatie: heb je nog vragen over deze training? Neem dan contact op met Karin van der Velden via secretariaatafdelingen@alzheimer-nederland.nl.