Voorlichting en Trainingen versterken elkaar! | VOL

Ben je bestuurslid en ben je verantwoordelijk voor de voorlichtingen en/of voor de trainingen SDV dan gaan we graag met je in gesprek.

Doel: Het brede palet aan voorlichtingen en trainingen (de voorlichtingen van Alzheimer Nederland en de trainingen van Samen dementievriendelijk) helder definiëren.                                  

Wat zijn de mogelijkheden om voorlichtingen en trainingen aan te laten sluiten op elkaar en elkaar te versterken.

Tijdens de Brainstormsessie Voorlichting en Trainingen brengen we jou op de hoogte van de stand van zaken rond voorlichting en trainingen. Verder gaan we met elkaar in gesprek over hoe voorlichting en trainingen elkaar kunnen versterken. Hoe organiseer je de afstemming binnen jouw regionale afdeling? Wat heb jij als portefeuillehouder nodig aan informatie of andere zaken om jouw taak goed uit te kunnen voeren?

 Aanleiding voor de brainstormsessie is dat het programma Samen dementievriendelijk een nieuwe fase is ingegaan. In deze fase werken we als regionale afdelingen en team Samen dementievriendelijk nauwer samen.

Deze brainstorm wordt georganiseerd door: Klaasje Voskuil-Peters | k.peters@alzheimer-nederland.nl | 06 519 263 18, Eleonoor de Boevère | e.deboevere@alzheimer-nederland.nl | 06 574 499 66 en Saskia de Jonge | Samen dementievriendelijk

Uiterlijk één dag voor de brainstorm ontvang je de link naar de digitale omgeving.

In het kader van de AVG (algemene verordening gegevensbescherming):

  • Na aanmelding worden jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres gedeeld met de organisator/trainer.
  • Bij de bevestiging wordt jouw e-mailadres gedeeld met de overige deelnemers.

Mocht je hier bezwaar tegen hebben, kun je dit aangeven bij jouw aanmelding.