Wet zorg en dwang als thema in Alzheimer Café

Wet zorg en dwang als thema in Alzheimer Café

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten bij onvrijwillige zorg. Bijvoorbeeld voor mensen met dementie. De wet geeft hen vrijheid, maar zorgt ook voor veiligheid. De wet is belangrijk voor mensen met dementie en hun mantelzorgers en verdient een plek in het Alzheimer Café.

Zorgmedewerkers mogen geen zorg geven waar een persoon met dementie zich tegen verzet. Dat noem je onvrijwillige zorg. Maar wat betekent dat precies? En wat te doen als de zorg echt nodig is? Voor veel mantelzorgers is dat nog niet duidelijk. Daarom organiseren we workshops voor gespreksleiders over de Wet zorg en dwang. In de workshop leer je hoe je mantelzorgers informeert over de wet, en hoe je het gesprek met hen kunt aangaan over vrijheid en veiligheid.

Uiterlijk één dag voor de Workshop ontvang je een agendaverzoek met een link naar de digitale omgeving.

In het kader van de AVG (algemene verordening gegevensbescherming):

-Na aanmelding worden jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres gedeeld met de organisator/trainer.

-Bij de bevestiging wordt jouw e-mailadres gedeeld met de overige deelnemers.

Mocht je hier bezwaar tegen hebben, kun je dit aangeven bij jouw aanmelding.