Alzheimer Cafés blijven op vele manieren actief tijdens corona

Het is al meer dan een jaar geleden dat de Alzheimer Cafés, Trefpunten en Theehuizen vanwege corona dicht gingen. Met een korte onderbreking in het najaar, zijn veel Alzheimer Cafés niet of weinig open geweest. Maar dat betekende niet dat de vrijwilligers stil gingen zitten!

Digitale Alzheimer Cafés

Allerlei initiatieven zijn bedacht om contact te houden met de doelgroep: telefoontjes, nieuwsbrieven, bloemen en andere harten onder de riem. Dezelfde maand dat de Alzheimer Cafés dicht moesten, ging Alzheimer Café Amstelveen al online via het Forum op dementie.nl. Het item trok op de avond zelf niet veel publiek, maar is inmiddels meer dan 8000 keer bekeken. Niet veel later volgden de eerste digitale Alzheimer Cafés via platforms als YouTube, Facebook en Microsoft Teams. De lokale omroep stak op veel plaatsen de helpende hand toe, waardoor de Alzheimer Cafés ook via tv en radio konden laten zien en horen dat ze er zijn voor hun bezoekers. Inmiddels zijn er ook podcasts gemaakt. En is het Kleine Café als mogelijkheid toegevoegd: lotgenotencontact in kleine groepen van maximaal 10, inclusief de vrijwilligers.

Door corona is een heel scala aan nieuwe initiatieven ontstaan. Geweldig om te zien hoe werkgroepen de uitdaging zijn aangegaan, ook al moesten ze daarvoor anders gaan werken en denken. Soms viel de respons, gezien alle inzet, wat tegen. Maar vaak ook bleken de alternatieve  Alzheimer Cafés een nieuw publiek te trekken, dat normaal niet komt. We hebben hoe dan ook veel geleerd van het afgelopen jaar!

Alternatieve activiteiten

Hoewel we het er allemaal over eens zijn, en vorig najaar ook gemerkt hebben, dat de beste alternatieven eigenlijk nooit een Alzheimer Café “in levende lijve” kunnen vervangen, is het goed dat ze er zijn. Zeker nu de Alzheimer Cafés nog dicht zijn. Maar ook straks, om meer mogelijkheden te bieden aan bezoekers die niet naar het fysieke Alzheimer Café kunnen of willen komen. Daarom blijven we met jullie meedenken over deze alternatieven en ondersteunen we waar mogelijk. Zo is samen met vrijwilligers een draaiboek ontwikkeld voor Alzheimer Cafés en aanverwante activiteiten in coronatijd. Op het Vrijwilligersplein delen we goede voorbeelden, maar ook organiseren we digitale overlegmomenten om elkaar onderling te inspireren. Op het Leerplein staat een e-learning ‘Filmen met je smartphone’

Toolkit

Net als jullie zitten wij niet stil, maar zoeken naar nieuwe manieren om de Alzheimer Cafés verder te helpen en in te spelen op actuele vragen. Op basis van gesprekken met vrijwilligers van Alzheimer Cafés en een enquête onder gespreksleiders en coördinatoren, is een toolkit in de maak voor het opstarten van een digitaal alternatief voor het Alzheimer Café. Ook zijn we, naar een idee van een aantal vrijwilligers, een pilot gestart met Alzheimer Cafés via Stamtafel. We bekijken of dit veilige digitale platform makkelijk te gebruiken is voor zowel bezoekers als vrijwilligers en of er zo meer interactie ontstaat. Alzheimer Cafés kunnen zich hier nog bij aansluiten.

Voorbeelden

Wil je meer weten over de Alzheimer Cafés en de alternatieven, kijk dan op het Vrijwilligersplein, op de pagina voor Alzheimer Café vrijwilligers. Hier zijn ook de materialen, zoals het draaiboek en straks de toolkit te vinden. Of neem contact op met je regiocoördinator.

Een (willekeurige) greep uit recente activiteiten in de regio: