Andere vrijwilligers

Naast de vrijwilligers in de regionale afdelingen, het Alzheimer Café en de Collecte heeft Alzheimer Nederland nog andere vrijwilligersfuncties. Zo kennen we de Alzheimer Telefoon die geheel door vrijwilligers wordt bemenst, hebben we Kerngroep vrijwilligers (bestaande uit mensen met dementie) en de vrijwilligers van ons project Samen dementievriendelijk.