Belangenbehartigers Café online

Iedere maand is er op vrijdagochtend om 11 uur voor en door belangenbehartigers een online café van een uur. Kijk over de grens van de regionale afdeling heen en ga in gesprek met je collega belangenbehartigers uit het land over een actueel onderwerp. Inspireer elkaar en deel tips en tricks. Na afloop zetten we interessante documenten op deze pagina.

Thema’s:

Culturele diversiteit

Salih Türker is gestart als programmacoördinator migranten. Lees in dit verslag zijn plannen

Woonzorgvisies gemeenten 

Veel gemeenten hebben een woonvisie, maar besteden daarin nog weinig aandacht aan wonen én zorg. De gemeenten hebben de opdracht de bestaande woonvisies aan te scherpen tot woonzorgvisies. Maar hoe zien die eruit en hoe loopt het proces? En wordt er voldoende rekening gehouden met de woonwensen van mensen met dementie en hun mantelzorgers?  En wat is de rol van een belangenbehartiger? Daarover hebben we gesproken in het Belangenbehartigers café online op 9 september jl. 

Bekijk PowerPoint presentatie of ga naar dossier wonen.

Websites met handige informatie: 

 

Contact en samenwerking met gemeenten

Een interessant en actueel thema om als belangenbehartigers met elkaar in gesprek te gaan. Hieronder een aantal interessante links:

 

Dementie op jonge leeftijd

Een thema dat bij diverse afdelingen speelt. Op 6 mei hebben we kennis en ervaringen gedeeld. Hieronder de documenten:

 

Culturele diversiteit

Hoe bereik je mensen met een migratieachtergrond? Bijna alle afdelingen zijn actief met dit thema. Er gebeurt veel in het land. Hoe kunnen we de krachten bundelen? Lees het korte verslag van de bijeenkomst op 8 april.