Belangenbehartigers Café online

Iedere maand is er op vrijdagochtend om 11 uur voor en door belangenbehartigers een online café van een uur. Kijk over de grens van de regionale afdeling heen en ga in gesprek met je collega belangenbehartigers uit het land over een actueel onderwerp. Inspireer elkaar en deel tips en tricks. Na afloop zetten we interessante documenten op deze pagina.

Thema’s:

Dementie op jonge leeftijd

Een thema dat bij diverse afdelingen speelt. Op 6 mei hebben we kennis en ervaringen gedeeld. Hieronder de documenten:

Culturele diversiteit

hoe bereik je mensen met een migratieachtergrond? Bijna alle afdelingen zijn actief met dit thema. Er gebeurt veel in het land. Hoe kunnen we de krachten bundelen? Lees het korte verslag van de bijeenkomst op 8 april.