"Belangenbehartiging is een kwestie van gewoon doen"

Fred Cohen is voorzitter van de afdeling Amsterdam en belangenbehartiger voor Alzheimer Nederland. De voormalig adviseur/trainer politiek-ambtelijke verhoudingen weet alles over de werkwijze van de gemeentelijke politiek. Hij verzorgt in april, mei en oktober dan ook een deel van de Masterclass lobby in de gemeente, bestemd voor lokale en regionale belangenbehartigers.

Fred begon twee jaar geleden als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland vanuit een drive om op maatschappelijk vlak iets voor anderen te kunnen betekenen. ‘Maar ik zat in een omgeving waar ik inhoudelijk nog te weinig van afwist. Daarom heb ik het complete trainingsaanbod gevolgd, van de training voor gespreksleider in het Alzheimer Café tot de training GOED omgaan met dementie. Ik geloof niet dat ik iets heb gemist.’ Fred bezoekt ook veel Alzheimer Cafés en Trefpunten in zijn regio. ‘Dat doe ik niet alleen om te weten wat er speelt, maar ook om te laten zien dat ik het harde werk van de vrijwilligers waardeer.’

fred.jpg

Fred Cohen (links)

Kop koffie

Fred’s politieke en bestuurlijke kennis en ervaring komt goed van pas in zijn werk als voorzitter en belangenbehartiger. Hij geeft dit dan ook graag door aan collega-belangenbehartigers, bijvoorbeeld tijdens de Masterclass lobby in de gemeente. Met deze masterclass biedt Alzheimer Nederland haar belangenbehartigers een verdiepingsslag aan: hoe werkt de besluitvorming in gemeenten en hoe kan je daar als belangenbehartiger het beste op inspelen? ‘Belangenbehartigers denken vaak dat ze alleen met een ambtenaar van de gemeente te maken hebben. Maar deze ambtenaar werkt voor een wethouder, die weer het beleid uitvoert dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Daarom is het zinvol om ook eens een kop koffie te drinken met de wethouder en de woordvoerders van de politieke partijen in de gemeenteraad’, adviseert Fred.

Meepraten

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is in een aantal gemeenten de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers expliciet opgenomen in het coalitieakkoord. Voor belangenbehartigers betekent dat echter niet dat zij de rest van de collegeperiode achterover kunnen leunen. Fred: ‘Zorg dat je altijd contact houdt met ambtenaren, gemeenteraadsleden en wethouders, zodat je op elk gewenst moment je diensten kunt aanbieden. Als belangenbehartiger heb je veel kennis over allerlei zaken rondom dementie in jouw omgeving. Dat is kennis waar binnen gemeenten veel behoefte aan is. Ook vragen gemeenten vaak verschillende partijen om tafel als ze bijvoorbeeld de zorg en ondersteuning bij dementie beter willen regelen. En als belangenbehartiger van Alzheimer Nederland wil jij daar natuurlijk over meepraten.’ 

Kansen grijpen

Hebben gemeenten in jouw regio dementie niet expliciet in het coalitieakkoord opgenomen? Dat is jammer, maar het biedt volgens Fred ook kansen. ‘Je kunt bijvoorbeeld via een initiatiefvoorstel van raadsleden of een burgerinitiatief proberen een meerderheid te krijgen voor specifiek beleid op het gebied van dementie. Lees de verkiezingsprogramma’s van de verschillende politieke partijen nog eens door om er achter te komen hoe zij over dementie denken. Ook de griffier van de gemeenteraad weet vaak precies wat de standpunten van de partijen zijn. Vervolgens breng je alle betrokken partners in kaart. Met wie zou je samen kunnen optrekken? En als je in gesprek gaat: wat moet de uitkomst van dat gesprek zijn? En verder is het een kwestie van gewoon doen’, aldus Fred.

Lees ook:

"Mijn droom voor een dementievriendelijk Drenthe"

frans_klein.jpg

Lees verder

"Een centraal loket voor vragen, dát is mijn wens!"

jan_lans_klein.jpg

Lees verder

“Ga voor maatwerk bij dagbesteding”

marie-jose_klein.jpg

Lees verder