Bergen op Zoom druk met voorbereiding voor Wereld Alzheimer Dag 2022

Afdeling Regio West-Brabant

8 maart 2022

Raymond van Oosterbos en Martien van Leeuwen zijn al jaar en dag zeer actief binnen de gemeente Bergen op Zoom. Zowel het Alzheimer Café als de werkgroep Dementievriendelijk Bergen op Zoom werken actief aan meer bewustwording over en kennis van dementie.

"Het thema van Wereld Alzheimer Dag 2021 was ‘de vele gezichten van dementie’", vertelt Raymond. "Een thema waar we eens totaal anders mee om wilden gaan. De ziekte kent zoveel verschillende vormen en gezichten (waarvan Alzheimer de bekendste is). We kennen daarnaast ook mensen met beginnende geheugenproblemen in een “niet pluis” situatie, die het lastig vinden om grip te houden op het leven. Natuurlijk kunnen we de problematiek van de ziekte aan de orde stellen, want daar is alle reden voor, maar bij deze gelegenheid hadden we de intentie om daadwerkelijk een gezicht te geven aan dementie. Een oproep had tot resultaat dat we van een vijftiental mensen, die een relatie hebben met dementie, bijdragen kregen in de vorm van gedichten, verhalen, tekeningen, schilderijen en beeldhouwwerkjes.

Tentoonstelling

In De Raayberg was een overzichtstentoonstelling ingericht, geïllustreerd met toepasselijke tekeningen en schilderijen van de Bergse kunstenaar Hendrik Boot. In een sfeervol samenzijn met ongeveer 55 bezoekers hielden de deelnemers hun voordracht door hun eigen werk te presenteren. Voor een aantal gaf het een herkenning en aanleiding om in gesprek te gaan.

Een bekende slogan van Alzheimer Nederland is: door dementie verlies je jezelf en elkaar. Juist om dit te voorkomen werd van al het genoemde een mooi boekwerkje gemaakt. Dit boekwerkje werd op 14 februari (toepasselijk Valentijnsdag) gepresenteerd. Frans en Els Videler, trouwe bezoekers van het Alzheimer Café, namen het eerste exemplaar in ontvangst  van Chantal Tebbens ( Stadlander buurtcultuurfonds) en Frans mocht de volgende exemplaren symbolische overhandigen aan de wethouder Mignon van der Zwan. Opdat het boekje gedeeld wordt in de maatschappij.

Wereld Alzheimer Dag 2022

Tijdens deze bijeenkomst gaf Martien van Leeuwen, belangenbehartiger Alzheimer Nederland een toelichting op de plannen die we hebben in het kader van het thema van dit jaar: Samen op Pad. Vanuit Bergen op Zoom hebben we er duidelijk voor gekozen om het thema al vanaf 1 januari 2022 actief te lanceren, te gaan gebruiken in onze promotie en activiteiten. We gaan wederom met een werkgroep aan de slag om af te stemmen op welke manier we het taboe rondom dementie kunnen doorbreken binnen onze gemeente.