Cees Croes over samendementievriendelijk

"Maak mensen enthousiast"

Cees_Croes_0.jpg

 

Ik ben Cees Croes, sinds september 2010 bestuurslid van “Alzheimer Nederland, Afdeling Gooi en omstreken”. Mijn functies: vicevoorzitter en functionaris-communicatie. Daarnaast spring ik graag in als er ergens een gaatje dreigt te vallen. Vooral het vormgeven van presentaties en het schrijven van artikelen geeft mij veel voldoening.

Waarom zet je je in voor een dementievriendelijke samenleving?
"Omdat de maatschappij er is voor allen; iedereen talenten heeft en een steentje kan bijdragen aan een verantwoord geheel. Ook al staan mensen met dementie enigszins anders in de wereld dan mensen met gezonde hersenen, toch moeten zij mee blijven doen zolang dat kan. Als mens en niet als patiënt. In de dementievriendelijke samenleving is voor de mens met dementie en diens mantelzorger(s) gedurende het gehele verloop van de ziekte passende hulp voorhanden. Het casemanagement behoudt daarin zijn sleutelpositie. Om dit in regio ‘t Gooi en omstreken te realiseren, voeren wij als regiobestuur een ware kruistocht."

Welke tip geef je anderen die aan de slag willen met een dementievriendelijke samenleving?
Als je om één tip gevraagd wordt, mag je er vast ook twee geven:

  • Neem als regiobestuur de tijd als bondgenoot. Wat voor mensen met dementie geldt –‘langzaam is snel genoeg’- geldt ook voor besturen. Zoek contact met de gemeentelijke overheden (wethouders, beleidsambtenaren) en maak deze, vanuit hun zorgplicht, enthousiast voor de dementievriendelijke samenleving. Dat kost tijd maar het levert op termijn veel op…
  • Vorm per gemeente een slagvaardig werkgroepje en zoek aansluiting bij wat er al is; kies -zeker in de aanvang - haalbare doelen. Gun jezelf succeservaringen!