‘Ik geef de pen door aan…’: Klaske Hilarius uit Heerenveen

Klaske Hilarius_290x150.jpg

‘Mijn naam is Klaske Hilarius en ik woon in Heerenveen. Hoe ik ooit bij Alzheimer Nederland terechtgekomen ben? Via een bezoek aan de Huishoudbeurs, inmiddels iets meer dan tien jaar geleden. Bij de stand van Alzheimer Nederland werd ik gevraagd collectant te worden, en het liefst ook nog coördinator in Heerenveen. Dat moest kunnen. Ik vond en vind Alzheimer Nederland een goed doel om voor te collecteren. Ik kreeg tien collectanten onder mijn hoede. Een aantal van hen collecteert nog steeds!

De eerste jaren bracht ik de tasjes met collectematerialen bij de mensen thuis. Ik vond dit persoonlijke contact prettig. Je wist (wederzijds) met wie je te maken had. In de loop der jaren groeide het aantal collectanten, dus vroeg ik hen de collectebus bij mij thuis op te halen. (Alzheimer Nederland vraag altijd bij nieuwe collectanten de materialen wel thuis af te geven, als service en als controle of iemand werkelijk op dat adres woont – red.). Gelukkig vond niemand dat een probleem. Ik bedank iedereen op voorhand hartelijk voor hun hulp en meld dat ze met vragen altijd bij mij terecht kunnen. Omdat het aantal collectanten op een gegeven moment zó groot werd, kreeg ik hulp van twee andere coördinatoren. Van tevoren zijn we om de tafel gaan zitten om de taken te verdelen. Dit contact verloopt nog steeds erg prettig. Ook voor het buitengebied (Mildam) is er dit jaar voor het eerst een coördinator. Dit is een collectante die ik persoonlijk heb benaderd met de vraag een deel van mijn ‘taak’ over te nemen. Want het aantal collectanten in Heerenveen en omgeving is inmiddels gestegen tot boven de 90! Geweldig natuurlijk, maar te veel om alleen te doen.

Voorheen belde ik iedereen op met de vraag om (weer) te collecteren. Sinds twee jaar doe ik dat door middel van een brief via de e-mail. Dit scheelt enorm veel werk, en niemand vindt het een probleem. Natuurlijk vallen er elk jaar mensen af, maar gelukkig komen er ook weer nieuwe mensen bij. Daardoor blijft het aantal collectanten toch nog steeds groeien. Ook de collecteopbrengst stijgt nog elk jaar. Heel mooi om te zien!

Voor mij is 2018 het tiende jaar als coördinator. En wie weet hoeveel er nog volgen! Ik geef de pen graag door aan een coördinator/organisator uit Amsterdam of een andere grote stad.