De Belangen Van... Onderzoeker Jose Peeters

                                        Foto Jose Peeters staand kleur bijgesneden.jpg

 

Jose Peeters (55 jaar) is onderzoeker in het Radboud UMC in Nijmegen én ze is als vrijwilliger gastvrouw in het Alzheimer Café van Nijmegen. Een interessante combinatie die voor ons aanleiding is haar te bevragen over het belang van wetenschappelijk onderzoek in het kader van dementie.

Wat voor werk doe je als onderzoeker?

“Ik heb twee jaar gewerkt aan het Goudmantelproject op de afdeling geriatrie, dat project koppelt oud mantelzorgers aan nieuwe mantelzorgers. Nu werk ik voor het IQ Institute for Quality voor Healthcare; ik help mee de kwaliteitsstandaard voor verpleegkundigen te verbeteren. Hierin wordt beschreven  hoe om te gaan met overbelaste mantelzorgers”.

Zo’n kwaliteitsstandaard is bedoeld om handvatten te bieden zodat verpleegkundigen signalen van een overbelastte mantelzorger kunnen oppikken. De bedoeling is om praktische tools te ontwikkelen.

Daarnaast ben ik betrokken bij onderzoek naar de dementievriendelijke samenleving. Een aantal gemeenten zijn al heel ver daarmee. Wij willen de ervaringen van die gemeenten gebruiken voor andere gemeenten die net beginnen. We proberen een antwoord te vinden op de vraag ‘Hoe komt het dat het goed gaat?’.” 

Je bent ook vrijwilliger voor het Alzheimer Café. Hoe kan een afdeling en bezoekers van de Alzheimer Cafés profiteren van kennis van onderzoekers?

“ Ja, ik ben ook gastvrouw in Nijmegen. Sinds augustus 2017. Ik merk dat de mensen die er komen vooral behoefte hebben aan een luisterend oor. Dat je weet wie ze zijn. Ik ken nu mensen omdat ze er vaker komen. Het overdragen van kennis staat niet voorop. Het belangrijkste is dat ik een praatje met mensen maak en dat ze zich gehoord voelen. Het komt soms wel voor dat ik iets meer weet dan een ander maar ik voel me geen expert. Elke maand komt er een andere spreker. De werkgroep stelt het programma samen. Afgelopen keer heb ik een oud-mantelzorger gevraagd uit het Goudmantel onderzoek. In die zin heb ik wel bemiddeld. Het was mijn idee om het een keer over mantelzorg te doen.”

Hoe helpt vrijwilligerswerk in je werk (en andersom), helpen je connecties om deelnemers te werven voor onderzoek?

“We vragen de mensen die naar het Alzheimer Café komen niet om deel te nemen aan het onderzoek. Mensen moeten niet het idee krijgen dat ze proefkonijn zijn. Voor mij is het wel fijn en goed dat ik contact heb met de doelgroep. Dat maakt dat ik weet waar ik als onderzoeker onderzoek naar doe. Het heeft alleen voordelen.”

Wat is het belang van wetenschappelijk onderzoek voor de aanpak van de ziekte Alzheimer?

“Ik doe vooral praktijkgericht onderzoek, dat heel concreet iets moet opleveren. Ik vind het belangrijk dat onderzoek aansluit op de praktijk. Ik heb de dementie monitor mantelzorg gedaan. Ik merk dat de overbelasting van mantelzorgers alleen maar toeneemt of in elk geval niet afneemt. Het Goudmantel project is een soort buddy systeem: oud mantelzorgers krijgen een training van vier dagdelen en ze worden als buddy ingezet. Oud mantelzorgers willen ook graag hun ervaringen delen. Het resultaat zal een handleiding zijn voor nieuwe mantelzorgers.

Vind je het goed dat Alzheimer Nederland een groot deel van haar begroting besteedt aan wetenschappelijk Onderzoek?

“Ik vind dat meer geld naar praktijkgericht onderzoek moet gaan. Die uitkomsten zijn namelijk vaak snel te implementeren. Er zou wat mij betreft meer gebruik gemaakt kunnen worden van elkaars kennis en ervaringen als onderzoeker. Het wordt al wel gefaciliteerd door Alzheimer Nederland maar er valt nog wel wat  te winnen”.