Dementievriendelijke gemeente: hoe doe je dat?

Hoe zet je je als gemeente in om mensen met dementie en mantelzorgers zo lang mogelijk mee te laten doen in de samenleving?

  • Vergroot de kennis over (herkennen van en omgaan met) mensen met dementie binnen het gemeentehuis en de gemeenschap
  • Werk actief samen met partijen zoals de regionale afdeling van Alzheimer Nederland en het regionale netwerk dementie 
  • Maak begeleiding op maat mogelijk voor mensen met dementie en hun mantelzorgers
  • Stimuleer en faciliteer burgers, bedrijven en organisaties om zich actief in te zetten voor een dementievriendelijke samenleving

Je bent dus actief bezig met alle bovenstaande uitgangspunten.