Coronavirus

De uitbraak van het coronavirus heeft grote invloed op onze samenleving, en dus ook voor mensen met dementie en hun naasten. Wat kun je als vrijwilliger doen om deze groep te ondersteunen?

Bekijk dossier

 

> Wet zorg en Dwang

De Wet zorg en dwang bepaalt wanneer er zorg mag worden toegepast waar de persoon met dementie geen duidelijke toestemming voor heeft gegeven. Of zorg waar hij zich tegen verzet.

Bekijk dossier

 

Casemanagement dementie

Alzheimer Nederland vindt dat de vindbaarheid van casemanagement dementie moet worden verbeterd. De inzet van de casemanager is meer dan nodig, vanwege de het stijgend aantal mensen met dementie en de inzet van het Pact Ouderenzorg.

Bekijk dossier

 

Dementievriendelijke gemeente

Mensen met dementie willen het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Het is de taak van gemeenten om ervoor te zorgen dat dit kan, met de juiste zorg en ondersteuning. Denk aan huishoudelijke hulp, dagactiviteiten en hulpmiddelen in huis. 

Bekijk dossier