Helden achter de voordeur

Alzheimer Nederland heeft een aantal mooie voorbeelden samengebracht in het boekje 'Helden achter de voordeur'. Persoonlijke verhalen waarin de casemanager de helpende hand biedt, maar ook intensief samenwerkt met de huisarts en gemeente. U kunt het boekje gratis downloaden of een fysiek exemplaar aanvragen via info@alzheimer-nederland.nl onder vermelding van 'boekje Helden'. Een vrijwillige bijdrage is natuurlijk erg welkom!  

Download het boekje

Naslagwerk

HHM rapport (2020): Gebruik en wachtlijsten casemanagement dementie

Bureau HHM onderzocht in opdracht van het ministerie van VWS het gebruik en de wachtlijsten van casemanagement dementie. Er is een stijging in het aantal mensen met dementie die een casemanager dementie naast zich heeft, van 35% naar 41%. Daar zijn we blij mee, maar er is nog veel te winnen. Uit de dementiemonitor komt naar voren dat 72% een casemanager dementie heeft. Dit verschil komt omdat onze achterban veelal beter geïnformeerd is en dus beter bekend met casemanagement.

> Bekijk het rapport

COMPAS-studie: Implementatie en (kosten-)effectiviteit van casemanagement voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

Evaluatie van de (kosten)effectiviteit van twee casemanagementmodellen dementie ten opzichte van gebruikelijke zorg en het onderzoeken van factoren die de implementatie van de twee modellen kunnen bevorderen of belemmeren.

> Bekijk het onderzoek

Dementiemonitor 2020

Mantelzorgers zijn onmisbaar in de zorg voor mensen met dementie. Alzheimer Nederland vindt het daarom belangrijk om te weten wat er leeft onder mantelzorgers. Zo kunnen we beter opkomen voor hun belangen en voor de belangen van de mensen waar zij voor zorgen. Wat vindt u als mantelzorger belangrijk?

> Resultaten dementiemonitor 2020

Rapport Robert Huijsman: Generalistisch én specialistisch casemanagement in de dementiezorg

Factsheet proactieve zorgplanning

Uit de nieuwe factsheet proactieve zorgplanning blijkt dat als een mantelzorger van een naaste met dementie zich goed voorbereid voelt op de toekomst, de zorg hem of haar minder zwaar valt. Bij deze voorbereiding is een belangrijke rol weggelegd voor de casemanager. Een casemanager begeleidt mensen met dementie en hun mantelzorgers in de thuissituatie. Dat maakt dat mensen met dementie beter en langer thuis kunnen wonen. Veel mensen weten niet dat zij vanuit de basis zorgverzekering hier recht op hebben.

> Download het factsheet proactieve zorgplanning

> Download de infographic proactieve zorgplanning