Dossier casemanagement dementie

Alzheimer Nederland roept op tot actie

De casemanager dementie is de spin in het web. Dat maakt de casemanager zo onmisbaar. Het betekent ook dat er veel instellingen samenwerken met de casemanager dementie. Daarom richten wij ons op meerdere organisaties om de bekendheid, vindbaarheid en kwaliteit te vergroten. Help je mee?

Gemeenten

  1. Verminder de bureaucratie en laat de casemanager dementie de Wmo indicaties doen.
  2. Laat de casemanager dementie het centrale aanspreekpunt zijn in de wijk. Verwijs naar hen vanuit de sociale wijkteams, het gemeenteloket en de politie (bij verward gedrag). Stimuleer hiervoor de dementienetwerken om een goede verwijsroute en informatiepunten te creëren voor casemanagement dementie.
  3. Zet je actief in om de vindbaarheid en bekendheid van casemanagement dementie te vergroten.

Zorgaanbieders

  1. Monitor de wachtlijsten én het gebruik van casemanagement dementie. Zet extra fte in bij wachtlijsten. De groep mensen met dementie stijgt in iedere regio, zie ook de prognosecijfers van Alzheimer Nederland.
  2. Bied prikkels voor het aanbieden van post-HBO opleiding casemanagement dementie en geef ook de mogelijkheid om maatschappelijk werkers de functie te laten vervullen. Stimuleer dat de oudere groep verpleegkundigen die geïnteresseerd zijn de overstap kunnen maken naar dit fysiek minder belastende werk.
  3. Voor de ziekenhuizen adviseren wij om bij ontslag en opname van iemand met dementie samen te werken met de casemanager dementie. Zo kan er goed ingespeeld worden op de veranderde behoeften aan ondersteuning en zorg.

Zorgverzekeraars

  1. Zet in op specialistisch casemanagement dementie vanaf de diagnostische fase.
  2. Geef als inkoopeis dat casemanagers dementie werken conform de competentieprofielen van V&VN en BPSW.
  3. Wijs mensen met dementie en mantelzorgers op hun recht op casemanagement dementie vanuit de basisverzekering en help hen actief bij het vinden van een casemanager dementie.