Alternatieven Alzheimer Café

Uit de enquête kwamen verschillende tips voor online alternatieven voor het Alzheimer Café. Deze delen we hier per categorie.

Inspiratie en tips

Vrijwilligers deelden hun tips over het verbeteren van Alzheimer Cafés en het bereiken van (nieuwe) digitale bezoekers. Ook dachten we na over de mogelijkheden na corona. Is een hybride Cafe een mogelijkheid?

Deel jouw vragen of opmerkingen

De coronacrisis is een unieke gebeurtenis. Alle afdelingen van Alzheimer Nederland hebben met heel veel inzet gewerkt aan zichtbaarheid en ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten. Daardoor is heel veel kennis opgedaan. Teveel om in een toolkit te verzamelen. Heb je vragen of juist goede tips? Neem dan contact op met je regiocoördinator. Zo kunnen we je verder helpen of in contact brengen met experts.

POLAR

Deze toolkit werd mogelijk gemaakt door een subsidie van voor het ‘POLAR’ project. [POLAR, ZonMw #10430 03201 0004] POLAR is een onderzoeksproject van Amsterdam UMC, Pharos en Alzheimer Nederland, met als doelstelling om mensen met dementie weerbaarder te maken tegen de gevolgen van de coronamaatregelen door het ontwikkelen van toepasbare informatie.