Dossier coronavirus

Bereiken van (nieuwe) digitale bezoekers van het Alzheimer Café

Veel vrijwilligers hebben goed nagedacht over wie ze kunnen en willen bereiken. Sommigen hadden e-mail adressen van bezoekers. Anderen keken naar de leeftijd en vaardigheden van de bezoekers. Zijn ze digitaal vaardig of niet? Nog weer anderen zagen de coronatijd juist als kans om nieuwe mensen kennis te laten maken met het Alzheimer Café. Deze overwegingen leidden tot verschillende alternatieven.

 • Bekende adressen van bezoekers:
  Bezorgen van bloemen, pakketjes of andere attenties.
 • Bekende telefoonnummers en bezoekers die elkaar al kennen:
  Lotgenotencontact via whatsapp.
 • Bekende e-mail adressen van bezoekers:
  E-mail nieuwsbrief (hoofd activiteit)
  E-mail uitnodigingen voor andere activiteiten, zoals een digitaal Café
 • Voornamelijk niet digitaal vaardige bezoekers:
  samenwerking met lokale omroepen om via radio of tv mensen te bereiken.
 • Voornamelijk bekende, digitaal vaardige bezoekers:
  Een Alzheimer Café alternatief via laagdrempelige vergaderprogramma’s zoals Microsoft Teams, Stamtafel en Zoom.
 • Voornamelijk onbekende, digitaal vaardige bezoekers:
  Online uitzendingen van opnames van een Alzheimer Café. Video werd vaak via YouTube en geluid via een podcastapp uitgezonden.

Heb je geen e-mailadressen van reguliere bezoekers?

Dan kan het heel lastig zijn om bezoekers naar jouw Alzheimer Café te krijgen. Dat geldt zeker voor YouTube, waar jouw Café concurrentie heeft van filmpjes van ‘Zondag met Lubach’ tot miljoenen kattenfilmpjes. Veel Alzheimer Cafés met succesvolle online activiteiten hebben een mailinglijst. Wat zijn de tips van vrijwilligers in het verzamelen van adressen?

"We hebben vóór de lockdown op onze evaluatiekaartjes de mogelijkheid gegeven om een emailadres te schrijven; dat is door veel mensen ingevuld en dat kwam nu heel goed van pas."

 • AVG tip: Geef aan mensen door waarom je een e-mail adres vraagt en wat je ermee gaat doen. Bijvoorbeeld 'Wij gebruiken uw emailadres om u te informeren over nieuws en activiteiten van het Alzheimer Cafe …. (1 á 2 keer per maand)'.
 • Geef mensen ook de mogelijkheid om zich weer uit te schrijven voor een nieuwsbrief. Geef ook in iedere nieuwsbrief aan hoe dat moet.
 • Gebruik Nexios Vrijwilligers voor het bijhouden van e-mailbestanden en het versturen van e-mail. Dat is helemaal AVG-proof.

‘Een mailing versturen via e-mail Nexios relaties is even wennen maar uiteindelijk snel en makkelijk’

 • Via (online) krantenartikelen kun je mensen zich aanmelden voor een online Alzheimer Café via een e-mail adres. Op deze manier krijg je geen eenmalig bezoek, maar kun je mensen iedere keer attenderen op een nieuw Alzheimer Café of mensen uitnodigen voor een online-vergadering.
 • Bovenstaande tip geldt ook voor social media. Bijvoorbeeld ‘Het nieuwste online Alzheimer Café … is hier te bekijken. Wil je iedere keer een melding als er een nieuw Café online staat? Geef je dan op voor onze nieuwsbrief via ...@alzheimervrijwilligers.nl.' Of 'Wil jij ook een uitnodiging ontvangen voor ons online Alzheimer Café via Microsoft Teams op datum-tijd? Geef je dan op via ...@alzheimervrijwilligers.nl'.
 • Zorg ervoor dat een mailadres dat je extern communiceert een @alzheimervrijwilligers.nl adres is; van het Alzheimer Café of van een vrijwilliger. Dit staat professioneel en betrouwbaar.
 • Zet je netwerk in voor het verzamelen van e-mailadressen

"Wij vragen lokale nieuwswebsites, het huis-aan-huisblad, de krant, websites van zorginstellingen maar ook de kerk om het artikel over ons Alzheimer Café op te nemen"

 • Ook zorgprofessionals kunnen helpen met het verspreiden van informatie over het Café.

"Trajectbegeleiders stimuleren mensen met dementie en mantelzorgers om ons online Alzheimer Café te bezoeken."

"We hebben een foldertje gemaakt, waarop mensen een e-mailadres kunnen zetten. Ouderenverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers en andere organisaties helpen ons op die manier met het verzamelen van adressen."

 • Je kunt ook proberen een bericht te laten plaatsen in nieuwsbrieven van andere lokale organisaties. Zeker bij organisaties gericht op ouderen of gezondheid kan het gezamenlijke doel een goede reden zijn om eens aan te kloppen. Bijvoorbeeld bij een kerk, Rode Kruis of kaartclub.

Sociaal netwerk gebruiken

Veel mensen zijn ook goed te bereiken via sociale media. Deze hebben daarnaast als voordeel dat berichten gedeeld kunnen worden. Succes op social media is echter vooral iets voor de lange adem. Je hebt een (groep) vrijwilligers nodig die het leuk vinden om met enige regelmaat berichten te delen. Zodoende kan bijvoorbeeld de Facebookgroep van je Alzheimer Café of regionale afdeling groeien.

Reclame

Gratis of betaalde is reclame ook een optie om meer bekendheid te geven aan hoe mensen jullie digitale Alzheimer Café kunnen bezoeken. Soms wil de lokale omroep ook een advertentie plaatsen.

"We hebben alles ingezet; lokale krant, lokale websites, Facebook, website van ons Alzheimer Café, de LED borden van de Gemeente, netwerkpartners zoals casemanagers en welzijn, en natuurlijk proberen we mensen via mond- tot-mond reclame te bereiken."

"Naast de lokale krant, werkte ook een oproep via het plaatselijk televisiekanaal goed."

Zo makkelijk is het ook weer niet

Tips over het opzetten van alternatieven kwamen niet alleen uit de enquête, maar werden ook voor en na de enquête besproken met een focusgroep met Alzheimer Café vrijwilligers. Een lid van deze groep: "Het is echt super frustrerend als jouw uitzending nauwelijks wordt bezocht. Wij hadden een uitzending met 10 bezoekers, een naburig Café had er meer dan 100! Hoe doen ze dat toch? Dat wil ik echt wel weten." Een ander lid zag het anders. "Die 10 bezoekers heb je maar mooi bereikt. Ik heb juist niet teveel naar andere Alzheimer Cafés gekeken. Ik zag er een met veel kijkers, goede beelden ook, mensen in pak, allemaal heel gelikt. Dat kunnen wij echt niet zo! Nou wij hebben het toen gewoon op onze manier gedaan." Alzheimer Cafés die voor Corona al online actief waren hadden een grote voorsprong. Ineens een emailbestand of volgers opbouwen is iets wat veel werk kost. ‘Wij hebben een communicatieplan opgesteld. We proberen via onze nieuwsbrief steeds meer betrokkenen, maar ook steeds meer professionals te bereiken. We vragen een steeds grotere groep professionals of ze onze nieuwsbrief willen ontvangen. Zo komen er steeds meer mensen bij.’

Lange adem

Sommige afdelingen hebben juist veel mensen bereikt, door stug door te gaan met het verbeteren van het Alzheimer Café en er steeds aandacht voor te vragen.

"Sinds de start van de online uitzendingen zaten we al op 75 bezoekers. Nu hebben we via de plaatselijke omroep, YouTube, facebook en de pagina van de gemeente gemiddeld 9000 bezoekers per aflevering."

Digitale Alzheimer Café na corona

Wie nu begint heeft straks hopelijk een mooi online Alzheimer Café met vele bezoekers. Maar wat doen we na de coronacrisis? Alleen het fysieke Alzheimer Café kan een combinatie van informatie, interactie en lotgenotencontact aanbieden. We hebben echter ook gezien dat het digitale Alzheimer Café grote aantallen mensen kan bereiken. Daar zitten veel mensen tussen die enorm worden geholpen met de laagdrempelige en lokale informatie. Mensen die misschien de stap naar het echte café te groot vinden of door werk, ziekte of mantelzorg aan huis gebonden zijn. Kunnen we het beste van twee werelden verenigen?  Lees voor ideeën het artikel ‘mogelijkheden na corona: hybride Alzheimer Café.’

Ook het gewone Café is waardevol!

Tips over het opzetten van alternatieven kwamen niet alleen uit de enquête, maar werden ook voor en na de enquête besproken met een focusgroep met Alzheimer Café vrijwilligers. Een lid van deze groep: ‘Op de enquête werd veel gereageerd door mensen met veel ervaring en succes met digitale alternatieven voor een Café. Het ging alleen echt niet iedereen zo gemakkelijk af. Dat hoorde ik ook wel echt van collega’s.’ Deze toolkit is daarom alleen bedoeld ter inspiratie en zeker niet als handleiding of doelstelling. Een andere deelnemer zei ook: ‘Je ziet door deze toolkit dat er 1000 bloemen bloeien, maar alle initiatieven zijn waardevol. Niet alleen de digitale, maar ook de persoonlijke initiatieven. Kraampjes bij een winkel met informatie over dementie, presentjes die werden bezorgd, advertenties, enz. En er zijn veel Afdelingen en Cafés die geen alternatief zijn gestart. Laten we vooral niet vergeten dat de Cafés die we hadden en die hopelijk straks weer starten super waardevol zijn.’