Dossier coronavirus

Mogelijkheden na corona: hybride Alzheimer Café

Sommige Cafés hebben tijdens de lock-down meer mensen bereikt dan daarvoor. Een enkel Alzheimer Café zelfs meer dan 1.000 bezoekers per editie. Aan de andere kant is iedereen het ook eens over het nut van het ‘fysieke’ Alzheimer Café. Online zijn de contacten vluchtig. Sommige contacten zijn misschien maar enkele seconden lang, er was geen of minder interactie en ook lotgenotencontact was vaak lastig. Zeker voor de oudere en/of niet digitaalvaardige bezoekers die we soms maandenlang helemaal niet hebben bereikt.   

Behoud het goede

Lokale digitale Alzheimer Café alternatieven hebben een grote waarde ten opzichte van algemene informatie over dementie. De lokale invulling geeft bezoekers een vertrouwd gevoel; het lokale dialect, de plaatselijke gebruiken en gewoonten, de bekende mensen, de verwijzing naar hulpinstanties uit de buurt. Dat alles maakt digitale aanvullingen op het Alzheimer Café ook in de toekomst heel relevant.

Omdat we nu nog in de crisis zitten, is dit hét moment om na te denken over het ‘hybride Alzheimer Café’. Een bijeenkomst waar we mensen zowel fysiek als online helpen. Wat zijn realistische mogelijkheden, als we rekening houden met een beperkte hoeveelheid tijd en geld?

 • Online netwerken blijven belangrijk
  Veel regionale afdelingen hadden geen e-mailadressen van de bezoekers. De afdelingen die dit wel hadden, konden makkelijker in contact komen met hun achterban. Dit is niet alleen relevant wanneer we in een lockdown zitten. Maar ook als mensen door ziekte of mantelzorgtaken niet naar het Alzheimer Café kunnen komen. Hetzelfde geldt voor de opgebouwde aanwezigheid op sociale netwerken. Kijk voor meer tips over het bouwen aan een netwerk naar het artikel ‘Bereiken van (nieuwe) digitale bezoekers van het Alzheimer Café’.

   
 • Van video naar geluid
  Video’s maken van een fysiek Alzheimer Café heeft voor- en nadelen. Aan de ene kant geeft het gevoel dat je erbij bent. Maar bezoekers kunnen ook herkenbaar in beeld komen. Ook is de opbouw van de ruimte en de indeling van de avond soms minder geschikt voor een uitzending. (Kijk voor meer voor- en nadelen in het draaiboek). Een geluidsopname heeft deze bezwaren minder, ook is montage van geluid vaak makkelijker en zijn veel mensen al gewend om naar lagere teksten te luisteren door bijvoorbeeld radio of podcast.
 • Van video naar tekst
  Een optie die al vaker wordt toegepast is het maken van een verslag die via o.a. nieuwsbrieven en website wordt verspreid. Dit geeft de lezers een samenvatting van de avond en nodigt tegelijkertijd uit tot een bezoek.
 • Lotgenotencontact online
  Voor mensen die niet naar het Alzheimer Café kunnen komen, kan een online alternatief worden aangeboden. Aanvullend aan het fysieke Alzheimer Café. Dit is natuurlijk wel een extra activiteit die de nodige mankracht vereist. Kijk voor ideeën naar het artikel ‘Opstarten alternatief voor Alzheimer Café’
 • Samenwerking met lokale omroep
  Soms zijn er vruchtbare en waardevolle samenwerkingen ontstaan met lokale omroepen. Het enorme bereik van de omroepen kan ook na de lockdown interessant blijven. Mogelijk in een andere vorm. Van tv naar radio, in een lagere frequentie, of als onderwerp in andere programma’s.

Zoals altijd moeten er keuzes worden gemaakt. Er is niet altijd voldoende geld of voldoende mankracht. De aanvullingen op het Alzheimer Café bieden mogelijk ook nieuwe kansen. Het kan mensen aantrekken die juist interesse hebben in het technische gedeelte, of via social media en online willen meebouwen aan een netwerk. Wees daarom niet te snel met het weer opdoeken van corona-alternatieven. Een oude wijsheid zegt immers "onderzoek alles, maar behoud het goede."