Doelen en toekomst

  • In 2025 heeft elk netwerk algemene informatie over dementie met regionale ‘wie, wat, waar’ beschikbaar voor professional en patiënt.
  • In 2025 werkt elk netwerk volgens de Zorgstandaard Dementie.
  • Vanaf 2030 werkt elk netwerk zelflerend met gegevens uit het Register dementiezorg en –ondersteuning.
  • Vanaf 2030 is elk netwerk geborgd in de regio en zijn samenwerkingsafspraken vastgelegd, met structurele financiering.
  • Ontwikkelen naar een vaste werkstructuur, waarin maatwerk mogelijk is

Zo bouw je aan een dementienetwerk

Samenwerking in dementienetwerken is essentieel voor integrale dementiezorg en ondersteuning. Maar hoe maak en hou je zo’n netwerk succesvol? Hoe betrek je organisaties? Welke rollen vervullen netwerkcoördinatoren? Om antwoord te geven op onder andere die vragen, stelde Dementiezorg voor Elkaar een handreiking samen, gebaseerd op adviestrajecten. Met voorbeelden, tips en tools om te komen tot goede regionale samenwerking.

Meer informatie

Naslagwerk

  • Niet-pluis-fase flowchart van het netwerk Zoetermeer
  • Register dementiezorg: Beleidsmakers, belangenbehartigers, bestuurders en coördinatoren van dementienetwerken kunnen de informatie gebruiken om met regionale en/of landelijke partners in gesprek te gaan. Krijgen mensen de juiste zorg? En hoe kunnen we nog betere zorg leveren, op het juiste moment en op de juiste plek? Het Register, onderdeel van het programma Dementiezorg voor Elkaar, is opgezet door het Nivel, Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg in nauwe samenwerking met onder meer VWS en Alzheimer Nederland. Bekijk hier de eerste resultaten van het Register dementiezorg
  • Ieder netwerk heeft een coördinator of ketenregisseur. Deze zijn verenigd in Dementienetwerk Nederland. Zo kunnen de dementienetwerken van elkaar leren en kan ook regionaal beter samengewerkt worden.