Doelen en toekomst

 • In 2025 heeft elk netwerk algemene informatie over dementie met regionale ‘wie, wat, waar’ beschikbaar voor professional en patiënt.
 • In 2025 werkt elk netwerk volgens de Zorgstandaard Dementie.
 • Vanaf 2030 werkt elk netwerk zelflerend met gegevens uit het Register dementiezorg en –ondersteuning.
 • Vanaf 2030 is elk netwerk geborgd in de regio en zijn samenwerkingsafspraken vastgelegd, met structurele financiering.
 • Ontwikkelen naar een vaste werkstructuur, waarin maatwerk mogelijk is

Wat kan ik als belangenbehartiger doen?

 • Aansluiten bij dementienetwerk(en) in jouw regio. Je bent als belangenbehartiger een belangrijke en onafhankelijke adviseur.
 • Regelmatig contact hebben met de ketenregisseur(s) van de dementienetwerk(en). Zij zijn goed op de hoogte hoe het gaat in de regio.
 • De Zorgstandaard Dementie als leidraad gebruiken

Naslagwerk

 • Niet-pluis-fase flowchart van het netwerk Zoetermeer
 • Register dementiezorg: Beleidsmakers, belangenbehartigers, bestuurders en coördinatoren van dementienetwerken kunnen de informatie gebruiken om met regionale en/of landelijke partners in gesprek te gaan. Krijgen mensen de juiste zorg? En hoe kunnen we nog betere zorg leveren, op het juiste moment en op de juiste plek? Het Register, onderdeel van het programma Dementiezorg voor Elkaar, is opgezet door het Nivel, Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg in nauwe samenwerking met onder meer VWS en Alzheimer Nederland. Bekijk hier de eerste resultaten van het Register dementiezorg
 • Ieder netwerk heeft een coördinator of ketenregisseur. Deze zijn verenigd in Dementienetwerk Nederland. Zo kunnen de dementienetwerken van elkaar leren en kan ook regionaal beter samengewerkt worden.