Dossier dementienetwerk

Hoe werkt een dementienetwerk?

In Nederland zijn er circa 63 dementienetwerken. Een dementienetwerk zet zich in voor optimale zorg en welzijn voor mensen met dementie. Ze organiseren de zorg in een bepaalde regio. Samenwerking in het netwerk is ontzettend belangrijk. Ieder netwerk is anders georganiseerd. Bijvoorbeeld in deelnemende partners en financiën.

 

Afbeelding
Dementienetwerk Nederland (DNN)

Wie kunnen er partner zijn in een netwerk?

Zorgorganisaties, welzijnsorganisaties, casemanagers, gemeenten, huisartsen, de regionale afdeling van Alzheimer Nederland. De krachten worden gebundeld met één gezamenlijk doel: betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Dit betekent dat zorgverleners met elkaar samenwerken om de zorg af te stemmen op de wensen en behoeften van de persoon met dementie.

Hoe wordt het dementienetwerk gefinancierd?

De zorgverzekeraar draagt financieel bij aan het dementienetwerk. De hoogte van de bijdrage  kan verschillen per zorgverzekeraar en is afhankelijk van de grootte van de regio en het aantal mensen met dementie. Bij enkele dementienetwerken dragen de partners ook financieel bij. Alzheimer Nederland geeft geen financiële bijdrage, maar zet zich in als onafhankelijke partij en vertegenwoordigd de mensen met dementie en hun naasten.

De rol van de ketenregisseur

Bijna ieder netwerk heeft een netwerkcoördinator of een ketenregisseur, die zorg draagt voor de verbinding, voortgang en borging binnen het dementienetwerk. Hoeveel uur de netwerkcoördinator beschikbaar heeft is afhankelijk van de grootte van de regio en de beschikbare financiën van het netwerk.

Colour locale

De Dementienetwerken verschillen in werkwijze, maar dat is niet erg. Het netwerk weet juist goed hoe het lokaal georganiseerd is en kan vraag en aanbod verbinden.

Dementie Netwerk Nederland

De meeste dementienetwerken zijn aangesloten bij  Dementie Netwerk Nederland. Door de verschillende dementienetwerken te verenigen, kunnen regionale ontwikkelingen uitgewisseld worden. Ook krijgen de dementienetwerken zo een sterkere positie en kunnen dagelijkse praktijk en kennis gedeeld worden. Op dit kaartje zijn de netwerken te vinden die aangesloten zijn bij Dementie Netwerk Nederland. Een onderzoek van Dementie Netwerk Nederland laat zien hoe de netwerken georganiseerd zijn en functioneren. Ook heeft Dementie Netwerk Nederland in opdracht van VWS een projectplan geschreven om de dementienetwerken te versterken. Belangrijk dus om als vrijwilliger de ontwikkelingen van het dementienetwerk in jouw regio te volgen, aan te sluiten bij de overleggen en de onafhankelijke adviseur te zijn.