Dossier: Dementienetwerken & Zorgstandaard dementie

Zorgstandaard dementie

De Zorgstandaard Dementie wijst de weg in hulp en zorg bij dementie. Het is eigenlijk hét handboek voor goede dementiezorg en ondersteunt dementienetwerken om hun dementiezorg te verbeteren, persoonsgericht en integraal. Het Zorginstituut heeft de Zorgstandaard Dementie geautoriseerd nadat meer dan 20 partijen deze hebben onderschreven. Daaronder zijn vertegenwoordigers van zorgorganisaties, cliënten en mantelzorgers en de zorgverzekeraars, en vele beroepsorganisaties. Er is een ook een publieksversie van de Zorgstandaard Dementie.

Afbeelding
nationale dementiestrategie

De dementienetwerken zijn actief bezig om de Zorgstandaard dementie in de regio te implementeren. Om heb daarbij te ondersteunen is de leidraad ontwikkeld.  De doelstelling is dat in 2025 elk netwerk dementie algemene informatie over dementie met regionale ‘wie, wat, waar’ beschikbaar heeft voor professional en patiënt.

Andere doelstellingen zijn:

  • Vanaf 2030 werkt elk netwerk zelflerend met gegevens uit het Register dementiezorg en –ondersteuning.
  • Vanaf 2030 is elk netwerk geborgd in de regio en zijn samenwerkingsafspraken vastgelegd, met structurele financiering.
  • Ieder netwerk dementie ontwikkeld naar een vaste werkstructuur, waarin maatwerk mogelijk is

Denktank implementatie Zorgstandaard dementie

De doelstellingen van de implementatie Zorgstandaard dementie zijn uitgewerkt in een werkplan. Dementie Netwerk Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, ActiZ, V&VN en Alzheimer Nederland zijn de trekker van de implementatie van de Zorgstandaard Dementie. Een denktank van belangenbehartigers van Alzheimer Nederland is betrokken.