Focusbrief

Elk jaar stelt Alzheimer Nederland drie verschillende focusbrieven op: één voor gemeenten, één voor de zorgverzekeraars en één voor de zorgkantoren. De focusbrieven zijn onze boodschappen aan gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren voor goede ondersteuning en zorg bij dementie. De speerpunten zijn de behoeftes, ervaringen en wensen van mantelzorgers en mensen met dementie.

De focusbrief is een kort overzicht van concrete speerpunten die onderbouwd zijn met onderzoeksresultaten. Je kunt de focusbrief gebruiken om uitgenodigd te worden op gesprek. Zo kan Alzheimer Nederland mee helpen in het vinden van passende oplossingen. Daarnaast kan de focusbrief belangenbehartigers en de gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor houvast geven in het maken van hun beleid.

Langer meedoen bij dementie

Focusbrief voor gemeenten 2020

Alzheimer Nederland heeft 5 speerpunten voor gemeenten opgesteld namens mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het uitgangspunt is hun wensen en behoeften.

 Download focusbrief gemeenten

Goed verzekerde dementiezorg

Focusbrief voor zorgverzekeraars 2021

De focusbrief voor de zorgverzekeraars is een advies voor de zorginkoop van 2021. Dit advies hebben wij samengevat in 5 speerpunten.

Download focusbrief zorgverzekeraars

Persoonsgerichte dementiezorg

Focusbrief zorgkantoren

Alzheimer Nederland heeft de adviezen voor persoonsgerichte dementiezorg voor zorgkantoren samengevat in 5 speerpunten. Het uitgangspunt zijn de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers

Download Focusbrief zorgkantoren

Wil je liever een fysiek exemplaar van de focusbrieven? Geef het aan bij jouw regiocoördinator, dan neemt deze ze voor je mee naar de afdelingsvergadering.

Deel op Social Media

Wil je de focusbrieven ook op social media delen? Dan kun je gebruik maken van deze voorbeeldtekst:

De focusbrieven van 2020 zijn weer beschikbaar. De focusbrieven zijn onze boodschappen aan gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren voor goede ondersteuning en zorg bij dementie. Ben jij benieuwd wat de belangrijkste speerpunten zijn? Ga dan naar: https://www.alzheimer-nederland.nl/over-alzheimer-nederland/wat-wij-doen/belangenbehartiging/focusbrief

Speciale dank

We hebben deze brieven met advies van diverse belangenbehartigers opgesteld. Daarom een speciaal woord van dank aan Wim Zwanenburg, Eveline Vosters, Jan Vermeulen, Corien Steketee, Charley Erkens, Francoise Companjen, Ad Versteeg en Marianne Hekman voor het meelezen en de ondersteunende commentaren.