Dossier dementievriendelijke gemeente

Focusbrief

Elk jaar stelt Alzheimer Nederland drie verschillende focusbrieven op: één voor gemeenten, één voor de zorgverzekeraars en één voor de zorgkantoren. De focusbrieven zijn onze boodschappen aan gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren voor goede ondersteuning en zorg bij dementie. De speerpunten zijn de behoeftes, ervaringen en wensen van mantelzorgers en mensen met dementie.

De focusbrief is een kort overzicht van concrete speerpunten die onderbouwd zijn met onderzoeksresultaten. Je kunt de focusbrief gebruiken om uitgenodigd te worden op gesprek. Zo kan Alzheimer Nederland mee helpen in het vinden van passende oplossingen. Daarnaast kan de focusbrief belangenbehartigers en de gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor houvast geven in het maken van hun beleid.

De brief voor gemeenten is voor het huidige jaar. De brief voor zorgkantoren en -verzekeraars is voor het aankomende jaar. Zij zijn nu namelijk bezig met de plannen het beleid van 2023.

Langer meedoen bij dementie

Focusbrief voor gemeenten 2022

Alzheimer Nederland heeft 5 speerpunten voor gemeenten opgesteld namens mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het uitgangspunt is hun wensen en behoeften.

 Download focusbrief gemeenten

Goed verzekerde dementiezorg

Focusbrief voor zorgverzekeraars 2023

De focusbrief voor de zorgverzekeraars is een advies voor de zorginkoop van 2023. Dit advies hebben wij samengevat in 5 speerpunten.

Download focusbrief zorgverzekeraars

Persoonsgerichte dementiezorg

Focusbrief zorgkantoren 2023

Alzheimer Nederland heeft de adviezen voor persoonsgerichte dementiezorg voor zorgkantoren samengevat in 5 speerpunten. Het uitgangspunt zijn de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers

Download Focusbrief zorgkantoren

Wil je liever een fysiek exemplaar van de focusbrieven? Stuur dan een mailtje naar info@alzheimer-nederland.nl 

Deel op Social Media

Wil je de focusbrieven ook op social media delen? Dan kun je gebruik maken van deze voorbeeldtekst:

De focusbrieven van 2022 zijn weer beschikbaar. De focusbrieven zijn onze boodschappen aan gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren voor goede ondersteuning en zorg bij dementie. Ben jij benieuwd wat de belangrijkste speerpunten zijn? Ga dan naar: https://www.alzheimer-nederland.nl/over-alzheimer-nederland/wat-wij-doen/belangenbehartiging/focusbrief

Speciale dank

We hebben deze brieven met advies van diverse belangenbehartigers opgesteld. Daarom een speciaal woord van dank aan Willeke van Aken, Aleid van der Meer, Dilia van der Heem en André Schoonderbeek.