Dossier dementievriendelijke gemeente

Focusbrief

De focusbrief is een kort overzicht van concrete speerpunten die onderbouwd zijn met onderzoeksresultaten. Je kunt de focusbrief gebruiken om uitgenodigd te worden op gesprek. Zo kan Alzheimer Nederland mee helpen in het vinden van passende oplossingen. Daarnaast kan de focusbrief belangenbehartigers en de gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor houvast geven in het maken van hun beleid.

De brief voor gemeenten is voor het huidige jaar. De brief voor zorgkantoren en -verzekeraars is voor het aankomende jaar. Zij zijn nu namelijk bezig met de plannen voor het beleid.

Goed verzekerde dementiezorg in 5 punten

In deze brief vind je 5 punten waardoor mensen met dementie veiliger en langer thuis kunnen meedoen. De persoon met dementie wil graag onderdeel uitmaken van zijn omgeving. De mantelzorger wil het zo lang mogelijk volhouden. Daarom zijn juist bij dementie preventieve maatregelen en maatwerk nodig. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan passende woningen voor mensen met dementie, ontmoetingsplekken met activiteiten en voldoende respijtzorg. Wij vragen aan gemeenten: kent jouw gemeente al een gericht dementiebeleid?

 Download focusbrief

Persoonsgerichte intensieve dementiezorg in 5 punten

Alzheimer Nederland heeft 5 punten namens mensen met dementie en hun naasten geformuleerd. Hierbij zijn hun behoeften het uitgangspunt. Het is belangrijk dat zorgverzekeraars en zorgkantoren samenwerken. Voorkom verhuizen door zorg naar de woning te brengen – combineer Wmo, Zvw en VPT. Biedt scholing in onbegrepen gedrag en maak casemanagement dementie toegankelijk, ook vanuit het VPT. De basis voor goede dementiezorg is de Zorgstandaard Dementie.

Download Focusbrief

Wil je liever een fysiek exemplaar van de focusbrieven? Stuur dan een mailtje naar info@alzheimer-nederland.nl 

Deel op Social Media

Wil je de focusbrieven ook op social media delen? Dan kun je gebruik maken van deze voorbeeldtekst:

De focusbrieven van 2023 zijn weer beschikbaar. De focusbrieven zijn onze boodschappen aan gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren voor goede ondersteuning en zorg bij dementie. Ben jij benieuwd wat de belangrijkste speerpunten zijn? Ga dan naar: https://www.alzheimer-nederland.nl/over-alzheimer-nederland/wat-wij-doen/belangenbehartiging/focusbrief