Workshop provinciale verkiezingen

Op 15 maart 2023 zijn de provinciale verkiezingen. De provincie gaat over wonen. Wonen is ook voor mensen met dementie een belangrijk thema. Hoe kun je als belangenbehartiger invloed uitoefenen op het dossier wonen?

Wat doet en hoe werkt de provincie?

Provincies worden bestuurd door instanties met ouderwetse namen: de Provinciale Staten, de Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning.

Provinciale Staten zijn vergelijkbaar met de Tweede Kamer of de gemeenteraad. Zij zijn het hoogste orgaan van de provincie en bepalen in hoofdlijnen wat de provincie doet. Gedeputeerde Staten worden gekozen door Provinciale Staten. Zij zijn te vergelijken met het kabinet en met het college van burgemeester en wethouders in een gemeente. De commissaris van de Koning is de bekendste provinciale bestuurder. De commissaris wordt, net als een burgemeester, niet gekozen maar benoemd door de Kroon.

Download de hele workshop van 26 januari

Voor meer informatie neem contact op met: